Handel w czasach koronawirusa: KN95, FFP2, rękawiczki nitrylowe, winylowe…

Obrót gospodarczy w czasach pandemii COVID-19 całkowicie odmienił nasze postrzeganie handlu. MBF Group S.A. w lutym postanowiła zaryzykować i angażując wypracowane wcześniej środki „wskoczyć na głęboką wodę” handlu środkami ochronnymi i medycznymi w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu przed wirusem SARS-CoV-2. Początkowo towar dostarczany był do najbardziej potrzebujących podmiotów i jednostek – z naszej pomocy korzystały pogotowia, przychodnie, szpitale, punkty medyczne, urzędy, fundacje i fundusze wspomagające zaopatrzenie.

Pandemia koronawirusa spowodowała oczywiste zmiany w otoczeniu biznesowym MBF Group S.A. i to co w pierwszej chwili wydawało się trudne do opanowania stało się jednocześnie atutem dla podmiotów, które potrafiły odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Bez wątpienia pandemia będzie miała duży wpływ na krajowy oraz światowy handel i kształt globalnych łańcuchów dostaw: obroty spadają, handel się regionalizuje, zwiększa się protekcjonizm, a rola Chin w globalnych łańcuchach maleje. Pandemia COVID-19 wprowadziła popłoch w wielu firmach z branży handlowej. Z drugiej jednak strony inne przedsiębiorstwa szybko dostosowały się do nowych realiów. Chcemy być w tej grupie.

Postaraliśmy się na wszystko zareagować dynamicznie, ale nie tylko dlatego żeby podążać za modą. Rozpoczęliśmy aktywną działalność na rynku pośrednictwa i handlu produktami medycznymi oraz takimi, które służą profilaktyce w walce z koronawirusem. Zaczynaliśmy od handlu lub kontraktowania małych wolumenów natomiast obecnie staramy się być coraz większym graczem – oczywiście na miarę naszych obecnych możliwości osobowych i finansowych.

Z pewnością jedną z najważniejszych decyzji zarządu MBF Group S.A. było wyjście poza granice Polski. Otworzyło nam to nieograniczone możliwości handlu i pośrednictwa w roli dealera towarowego. Wszelkie udane i nieudane decyzje podlegają natychmiastowej ocenie przez Inwestorów i Akcjonariuszy. Mamy nadzieję, że kolejne zrealizowane zamówienia lub kontrakty będą właściwie oceniane przez rynek, choćby tak jak ten z podmiotem słowackim, z którym mamy nadzieję współpracować w dłuższym okresie.

Bez wątpienia problem z wirusem SARS-CoV-2 nie zniknie z dnia na dzień. „Koronawirus nie odpuszcza. Na zakażenie narażone są zwłaszcza osoby, które pracują bądź przebywają w tłumie w zamkniętych pomieszczeniach m.in. kasjerzy w sklepach, czy pasażerowie komunikacji miejskiej. Jednak coraz powszechniejszy jest widok osób bez maseczek, choć nakaz ich noszenia w pomieszczeniach nadal obowiązuje. Policja zapowiada kontrole.”

(źródło: https://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/2545776,Maseczki-nadal-trzeba-nosic-w-sklepach-i-komunikacji)

„Najnowsze  opracowania, w tym przygotowane przez The Royal Society (brytyjskie towarzystwo naukowe), nie pozostawiają złudzeń. Maski na twarzy mogą być użyteczne, gdy zachowanie dystansu społecznego jest niemożliwe – Prawidłowe noszenie maseczek, w tym również tych domowej roboty, przyczynia się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa – czytamy w raporcie „Delve – Data Assessment and Learning for Viral Epidemics”

W takich branżach jak handel czy usługi, gdzie jest bezpośredni kontakt z klientem normą, stało się noszenie maseczek przez personel oraz ich zapewnienie klientom na czas trwania usługi. Jest to obowiązek prawny, ale przede wszystkim jest to środek dający klientom i personelowi poczucie bezpieczeństwa. W trudnych czasach, do jakich na pewno należy epidemia, zachowanie tzw. rygorów sanitarnych buduje zaufanie klientów. Zmniejsza się też ryzyko przestojów biznesowych spowodowanych kwarantanną personelu.”

(źródło: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/maski-w-handlu-jeszcze-dlugo-nie-znikna-jaki-rodza,65045)

Z uwagi na powyższe oraz z uwagi na bieżące sukcesy w zakresie kontraktowania dostaw Zarząd wraz z Radą Nadzorczą MBF Group S.A. podjęły natychmiastowe prace nad aktualizacją strategii spółki, w szczególności, w związku ostatnimi skutecznymi aktywnościami Emitenta w zakresie obrotu i pośrednictwa w roli brokera. Zakładamy, że spółka skupi się na działalności gospodarczej i zarobkowej w zakresie:

1. Doradztwo w zakresie organizacji i pomocy w zdobyciu kapitału na rozwój projektów biznesowych będących w początkowej fazie rozwoju, w tym prace związane z finansowaniem akcyjnym, dłużnym i społecznościowym.

2. Pośrednictwo oraz bezpośredni obrót hurtowy w szczególności, lecz niewyłącznie, w zakresie przemysłu i towarów medycznych, leczniczych, spożywczych i chemicznych.

3. Badania i rozwój w zakresie handlu algorytmicznego („algotrading”) i HFT („High Frequency Trading”). Obrót na własny rachunek oraz realizacja zleceń.

Aktualizacja podstawowej działalności i strategii rozwoju zostanie przekazana do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotychczas nie podjęto żadnych wiążących decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej czy aktualizacji strategii. Nie wykluczamy przy tym w najbliższych dniach rozszerzenia składu kadry zarządzającej. Wszelkie większe zmiany wymagają nakładu czasu, pracy i środków finansowych. O wszystkich zmianach będziemy informowali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.