Mocznik | AdBlue

Globalny rynek produktów chemicznych rozwija się w zawrotnym tempie. Firmy na całym świecie polegają na dostawcach, którzy są wiarygodni i oferują najwyższą jakość produktów chemicznych. MBF Group oferuje pomoc w kontraktowaniu i dostawach mocznika oraz Adblue do odbiorców w Polsce i Europie. Zrealizowaliśmy do tej chwili kilka dostaw do kontrahentów w Polsce, na Słowacji i Ukrainie.

Jednym z największych atutów MBF Group jest ich zaangażowanie w dostarczanie produktów o najwyższej jakości. Mocznik niepowlekany jest starannie wyselekcjonowany i przetestowany, aby spełniać najwyższe standardy jakościowe. Dostarczany przez nas mocznik techniczny jest produktem, który spełnia wszystkie normy i wymagania dotyczące czystości (zawartość azotu, biuretu, siarki etc). Importowane produkty pochodzą głównie z państw Azji Środkowej.

Przed zastosowaniem mocznika w produkcji jakiegokolwiek produktu, ważne jest sprawdzenie regulacji dotyczących bezpieczeństwa, zgodności środowiskowej i innych kwestii związanych z jego wykorzystaniem. Ponadto, konieczne jest stosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa i higieny, aby zapobiec ewentualnym niebezpieczeństwom dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

The global market for chemical products is growing at a dizzying pace. Companies around the world rely on suppliers that are reliable and offer the highest quality chemical products. In this context, MBF Group’s offering is worth noting. We offer assistance in contracting and supplying urea and Adblue to customers in Poland and Europe.

One of MBF Group’s greatest strengths is their commitment to providing products of the highest quality. Uncoated urea is carefully selected and tested to meet the highest quality standards. The technical urea we supply is a product that meets all standards and purity requirements (nitrogen content, biuret, sulphur content etc). Imported products mainly come from Central Asian countries.

Der globale Markt für chemische Produkte wächst in schwindelerregendem Tempo. Unternehmen auf der ganzen Welt sind auf zuverlässige Lieferanten angewiesen, die chemische Produkte von höchster Qualität anbieten. In diesem Zusammenhang ist das Angebot der MBF Group erwähnenswert. Wir unterstützen Kunden in Polen und Europa bei der Auftragsvergabe und Lieferung von Harnstoff und Adblue.

Eine der größten Stärken der MBF Group ist ihr Engagement, Produkte von höchster Qualität zu liefern. Unbeschichteter Harnstoff wird sorgfältig ausgewählt und getestet, um die höchsten Qualitätsstandards zu erfüllen. Der von uns gelieferte technische Harnstoff ist ein Produkt, das alle Normen und Reinheitsanforderungen (Stickstoffgehalt, Biuret, Schwefelgehalt usw.) erfüllt. Die importierten Produkte stammen hauptsächlich aus zentralasiatischen Ländern.

 


 

W dn. 20 lutego 2024 roku dokonano pilotowej dostawy mocznika niepowlekanego N46. Zlecenie zostało wykonane na rzecz polskiej spółki kapitałowej z siedzibą w Przemyślu, a zgodnie przekazanymi informacjami produkt ma być docelowo przeznaczony na eksport na Ukrainę. Zrealizowane zamówienie jest dostawą testową w celu analizy jakości produktu.

W dn. 21 lutego 2024 roku dokonano pierwszej dostawy mocznika niepowlekanego N46 z transportem na Słowację do miasta Bratysława. Zlecenie zostało wykonane na rzecz polskiej spółki kapitałowej z siedzibą w Krakowie i zgodnie ze zleceniem miejscem dostawy i transakcji było miasto Bratysława na Słowacji. Towar posiada deklarację zgodności CE dla prostego stałego nieograniczonego nawozu makroskładnikowego. Zgodnie z informacją pochodzącą od nabywcy mocznik będzie używany do produkcji płynu AdBlue.

 

 

Mocznik, czyli mocznik dwuatomowy, to organiczny związek chemiczny o wzorze NH₂CONH₂. Jest to substancja, która ma niezwykle szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Od rolnictwa po przemysł chemiczny, mocznik jest kluczowym składnikiem wielu produktów i procesów. Niezwykle ważną cechą mocznika jest jego zdolność do gromadzenia azotu, który jest niezbędny do wzrostu roślin, co czyni go popularnym nawozem w rolnictwie. Ponadto, mocznik wykorzystywany jest w przemyśle chemicznym do produkcji różnych związków azotowych.

Mocznik występuje w postaci białych granulek. Jako nawóz stosuje się go na wszystkich glebach, z wyjątkiem gleb o bardzo wysokim odczynie kwaśnym, zasadowym lub gleb świeżo zwapnowanych; pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki. Można stosować w formie oprysku drobnokroplistego. Znajduje również szerokie zastosowanie jako reduktor w procesie selektywnej redukcji katalitycznej, służącej oczyszczaniu spalin. Produkowany jest przeważnie w stężeniach 45%, 40%, 35% (źródło)

AdBlue to specjalny płyn, który stosuje się w samochodach napędzanych dieslem. Mówiąc bardziej precyzyjnie, jest to roztwór mocznika i demineralizowanej wody, złożony z 32,5% tej pierwszej substancji oraz 67,5% wody. Jego zadaniem jest neutralizowanie zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy z silnikami wysokoprężnymi. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na bardziej ekologiczne rozwiązania w transporcie, Adblue stało się niezastąpionym czynnikiem w motoryzacji. Jest to płyn zawierający mocznik, który jest stosowany w nowoczesnych silnikach diesla do redukcji emisji tlenków azotu (NOx).

Płyn AdBlue znajdujący się w osobnym zbiorniku nie miesza się jednak z zatankowanym na stacji paliwem, ale trafia pod ciśnieniem do katalizatora SCR (Selective Catalytic Reduction, czyli selektywnej redukcji katalitycznej), który znajduje się na drodze układu wydechowego. To tam pod wpływem wysokiej temperatury ze znajdującego się w roztworze mocznika wydziela się amoniak, który reagując z tlenkiem azotu, zamiast spalin uwalnia parę wodną i nieszkodliwy lotny azot. Sam płyn też nie jest szkodliwy dla człowieka ani środowiska. (źródło)