KONTAKT

MBF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380468. Wysokość kapitału zakładowego: 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) w całości opłacony. MBF Group SA jest spółką publiczną notowaną od dn. 2 lutego 2012 roku na giełdzie NewConnect (alternatywnym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA).

Adres rejestrowy:

MBF Group SA
ul. Bysławska 82
04-994 Warszawa

NIP: 894 301 86 15
VAT-UE: PL894 301 86 15

REGON: 021 480 943
KRS: 0000 380 468
LEI: 259400B87KKXBG7YGE64

NCAGE Code (NATO Commercial and Government Entity Code): 9AQDH

Adres korespondencyjny:

MBF Group SA
ul. Bysławska 82 lok. 415
04-994 Warszawa

Tel: +48 22 651 86 38
E-mail: 

Konto bankowe: Bank PKO BP SA
IBAN Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

PLN: PL61 1020 1127 0000 1602 0402 0426
EUR: PL77 1020 1127 0000 1702 0402 0574
USD: PL85 1020 1127 0000 1202 0413 1546

 

 


Cukier biały ICUMSA 45 od 555 EUR / MT. Możliwość dostaw: stałych, wielorazowych lub długoterminowych. Dla wiarygodnych odbiorców zamówienia bez zaliczek i zadatków

Biały cukier krystaliczy ICUMSA 45 | od 540 EUR. Dla zainteresowanych pełna dokumentacja od naszych kontrahentów: zdjęcia produktu, certyfikat jakości, dokumentacja z badań jakościowych

Mocznik techniczny 46N (klasa Automotive). Idealny do zastosowania do produkcji AdBlue, klejów oraz innych produktów (nie związanych z nawozami i rolnictwem).

Nierafinowany olej rzepakowy na cele techniczne (biopaliwa) lub paszowe. Dostawa towaru i pełna obsługa logistyczna do miejsca dostawy (wg zasad Incoterms DAP Małaszewicze Polska). 

Analyse: Technischer Harnstoff für die Automobilindustrie in der zweiten Hälfte des Jahres 2024. Die Nachfrage nach unbeschichtetem Harnstoff, auch bekannt als technischer Harnstoff oder Automobilharnstoff.

Wczytaj więcej