Kontakt

MBF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380468. Wysokość kapitału zakładowego: 7.000.000 zł (siedem milionów złotych) w całości opłacony. MBF Group S.A. jest spółką publiczną notowaną od dn. 2 lutego 2012r. na giełdzie NewConnect (alternatywnym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.)

Adres rejestrowy:

MBF Group S.A.
ul. Bysławska 82
04-994 Warszawa

NIP: 8943018615
VAT-UE: PL8943018615
REGON: 021480943
KRS: 0000380468

Alior Bank S.A.:
73 2490 0005 0000 4520 6498 1818

Adres korespondencyjny:

MBF Group S.A.
ul. Bysławska 82 lok. 415
04-994 Warszawa

Tel: +48 22 350 70 98
Fax: +48 22 350 70 13
E-mail: 

twitter