Kontakt

MBF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółk wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380468. Wysokość kapitału zakładowego: 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) w całości opłacony. MBF Group SA jest spółką publiczną notowaną od dn. 2 lutego 2012r. na giełdzie NewConnect (alternatywnym rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA).

Adres rejestrowy:

MBF Group SA
ul. Bysławska 82
04-994 Warszawa

NIP: 894 301 86 15
VAT-UE: PL894 301 86 15

REGON: 021 480 943
KRS: 0000 380 468
LEI: 259400B87KKXBG7YGE64

NCAGE Code (NATO Commercial and Government Entity Code): 9AQDH

Adres korespondencyjny:

MBF Group SA
ul. Bysławska 82 lok. 415
04-994 Warszawa

Tel: +48 22 651 86 38
E-mail: 

Konto bankowe: Bank PKO BP SA
IBAN Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

PLN: PL61 1020 1127 0000 1602 0402 0426
EUR: PL77 1020 1127 0000 1702 0402 0574
USD: PL85 1020 1127 0000 1202 0413 1546

 

 


MBF GROUP SA (11/2024) Wpis Emitenta do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/47732067,mbf-group-sa-11-2024-wpis-emitenta-do-rejestru-panstwowej-inspekcji-sanitarnej

MBF GROUP SA (10/2024) Realizacja pilotowej dostawy mocznika niepowlekanego N46 z dostawą na Słowację http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/47717919,mbf-group-sa-10-2024-realizacja-pilotowej-dostawy-mocznika-niepowlekanego-n46-z-dostawa-na-slowacje

MBF GROUP SA (9/2024) Otrzymanie zamówienia na mocznik niepowlekany z dostawą na Słowację http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/47710731,mbf-group-sa-9-2024-otrzymanie-zamowienia-na-mocznik-niepowlekany-z-dostawa-na-slowacje

MBF GROUP SA (8/2024) Realizacja pilotowej dostawy mocznika niepowlekanego N46 http://www.infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/47708237,mbf-group-sa-8-2024-realizacja-pilotowej-dostawy-mocznika-niepowlekanego-n46

Wczytaj więcej