Kalendarz Inwestora

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Zarząd spółki MBF Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 r.

Przekazywanie raportów będzie się odbywało w następujących terminach:

– raport okresowy za IV kwartał 2021 r. – w dn. 11 lutego 2022 r.
– raport okresowy za I kwartał 2022 r. – w dn. 29 kwietnia 2022 r.
– raport okresowy za II kwartał 2022 r. – w dn. 29 lipca 2022 r.
– raport okresowy za III kwartał 2022 r. – w dn. 28 października 2022 r.

Zarząd Emitenta informuje, że jednostkowy i skonsolidowany Raport roczny za rok obrotowy 2021 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 kwietnia 2021 r.

O ewentualnych zmianach dat przekazywania raportów okresowych Spółka będzie informować w raportach bieżących.