Kalendarz Inwestora

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

Zarząd spółki MBF Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 r.

Przekazywanie raportów będzie się odbywało w następujących terminach:

– raport okresowy za I kwartał 2023 r. – w dn. 30 kwietnia 2024 r.
– raport okresowy za II kwartał 2023 r. – w dn. 30 lipca 2024 r.
– raport okresowy za III kwartał 2023 r. – w dn. 30 października 2024 r.

Zarząd Emitenta informuje, że jednostkowy i skonsolidowany Raport roczny za rok obrotowy 2023 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2024 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2023 w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, tj. w dniu 20 marca 2024 roku, Emitent nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku (zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO).

O ewentualnych zmianach dat przekazywania raportów okresowych Spółka będzie informować w raportach bieżących.

 


 

W piątek, 22 marca 2024 r. odbył się czat inwestorski z przedstawicielami MBF Group. Tematem przewodnim spotkania były wyniki finansowe spółki za 2023 rok. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób, a przedstawiciele spółki odpowiedzieli na ponad 50 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.