Kalendarz Inwestora

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

Zarząd spółki MBF Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 r.

Przekazywanie raportów będzie się odbywało w następujących terminach:

– raport okresowy za IV kwartał 2020 r. – w dn. 12 lutego 2021 r.
– raport okresowy za I kwartał 2021 r. – w dn. 13 maja 2021 r.
– raport okresowy za II kwartał 2021 r. – w dn. 13 sierpnia 2021 r.
– raport okresowy za III kwartał 2021 r. – w dn. 10 listopada 2021 r.

Zarząd Emitenta informuje, że jednostkowy i skonsolidowany Raport roczny za rok obrotowy 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 4 maja 2021 r.

O ewentualnych zmianach dat przekazywania raportów okresowych Spółka będzie informować w raportach bieżących.