Kalendarz Inwestora

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

Zarząd spółki MBF Group S.A. podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 r.

Przekazywanie raportów będzie się odbywało w następujących terminach:

– raport okresowy za IV kwartał 2019 r. – 14 lutego 2020 r.
– raport okresowy za I kwartał 2020 r. – 7 maja 2020 r.
– raport okresowy za II kwartał 2020 r. – 7 sierpnia 2020 r.
– raport okresowy za III kwartał 2020 r. – 6 listopada 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2020 roku.

O ewentualnych zmianach dat przekazywania raportów okresowych Spółka będzie informować w raportach bieżących.