Raporty Bieżące ESPI

Raport ESPI Temat Treść
2/2020 Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie strategicznego doradztwa i pozyskania funduszy unijnych Czytaj...
1/2020 Wyrok Sądu w sprawie celowego działania na szkodę Emitenta Czytaj...
10/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.12.2019 r. Czytaj...
9/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
8/2019 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2019 r. Czytaj...
7/2019 Podpisanie umów o udzielenie Grantów przez spółki powiązane Czytaj...
6/2019 Podpisanie umowy o udzielenie Grantu na usługi doradcze Czytaj...
5/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
4/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
3/2019 Szacunkowe wybrane dane finansowe jednostkowe i skonsolidowane Emitenta za 2018 rok Czytaj...
1/2019 Istotna informacja ze spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Czytaj...
54/2018 Zawarcie umowy ramowej z firmą Carlo Bossi Parfumes Sp. z o.o. Czytaj...
53/2018 Podjęcie czynności w związku z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta Czytaj...
52/2018 Powiadomienie prezesa Zarządu o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
51/2018 Istotna informacja ze spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Czytaj...
50/2018 Wydłużenie terminu zamknięcia negocjacji ze spółką Carlo Bossi Parfumes Sp. z o.o. Czytaj...
49/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
48/2018 Powiadomienie prezesa Zarządu o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
47/2018 Powiadomienie prezesa Zarządu o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
46/2018 Umowa Inwestycja z firmą Turbo Projekt Sp. z o.o. ws. rozwoju brandu TurboGrosik oraz ustalenia warunków współpracy Czytaj...
45/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
44/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
43/2018 Istotna informacja ze spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Czytaj...
42/2018 Zawarcie umowy ramowej ze spółką Sabras Trading Sp. z o.o. Czytaj...
41/2018 Powiadomienie prezesa Zarządu o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
40/2018 Powiadomienie członka Rady Nadzorczej o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
39/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów – korekta Czytaj...
38/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
37/2018 Wydłużenie terminu zamknięcia negocjacji ze spółką Carlo Bossi Parfumes Sp. z o.o. Czytaj...
36/2018 Wydłużenie terminu zamknięcia negocjacji ze spółką Turbo Projekt Sp. z o.o. Czytaj...
35/2018 Powiadomienie prezesa Zarządu o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
34/2018 Istotna informacja ze spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Czytaj...
33/2018 Powiadomienie prezesa Zarządu o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
32/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
31/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
30/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
29/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
28/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 15% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
27/2018 Powiadomienie osoby pełniącej obowiązki zarządcze o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
26/2018 Zawarcie listu intencyjnego ze spółką Carlo Bossi Parfumes Sp. z o.o. Czytaj...
25/2018 Istotna informacja ze spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Czytaj...
24/2018 Zawarcie listu intencyjnego ws. rozwoju brandu TurboGrosik Czytaj...
23/2018 Istotna informacja ze spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Czytaj...
22/2018 Powiadomienie prezesa Zarządu o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
21/2018 Zawarcie umowy typu lock-up na akcje spółki Vabun S.A. Czytaj...
20/2018 Powiadomienie prezesa Zarządu o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
19/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
18/2018 Korekta w górę prognozy wyników finansowych MBF Group S.A. na 2018 rok Czytaj...
17/2018 Prognoza wyników finansowych MBF Group S.A. na 2018 rok Czytaj...
16/2018 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MBF Group S.A. w dniu 1 czerwca 2018 roku Czytaj...
15/2018 Wprowadzenie akcji spółki Vabun S.A. do obrotu na rynku NewConnect Czytaj...
14/2018 Korekta Raportu Bieżącego ESPI nr 12/2018 Czytaj...
13/2018 Zawarcie znaczącej umowy ramowej w zakresie doradztwa oraz usług informatycznych Czytaj...
12/2018 Istotna informacja ze spółki powiązanej Vabun S.A. Czytaj...
11/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki – korekta Czytaj...
10/2018 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
9/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
8/2018 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki Czytaj...
7/2018 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MBF Group S.A. w dniu 27 lutego 2018 roku Czytaj...
6/2018 Istotna informacja ze spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Czytaj...
5/2018 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa spółki w związku z umowami ograniczającymi zbywalność akcji Czytaj...
4/2018 Informacja ze spółki powiązanej Instytut Biznesu Sp. z o.o. w sprawie wytoczenia powództw wobec byłego prezesa zarządu Czytaj...
3/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
2/2018 Wybrane wyniki finansowe spółki współzależnej Vabun S.A. za 2017 rok Czytaj...
1/2018 Konsolidacja wyników spółki współzależnej Vabun S.A. Czytaj...
36/2017 Przeniesienie aktywów znaczącej wartości do spółki zależnej Czytaj...
35/2017 Istotne zamówienie w spółce powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Czytaj...
34/2017 Zmiana stanu posiadania udziałów oraz strategii działalności w spółce powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Czytaj...
33/2017 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
32/2017 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
31/2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
30/2017 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
29/2017 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
28/2017 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
27/2017 Aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów zaczącej wartości Czytaj...
26/2017 Odstąpienie od publikacji wyników finansowych spółek powiązanych Czytaj...
25/2017 Podwyższenia kapitału zakładowego w spółce stowarzyszonej Vabun S.A. Czytaj...
24/2017 Umowa przedwstępna sprzedaży aktywów znaczącej wartości Czytaj...
23/2017 Aktualizacja podstawowej działalności i strategii rozwoju MBF Group S.A. Czytaj...
22/2017 Wyniki finansowe spółek z Grupy MBF za II kwartał 2017 roku Czytaj...
21/2017 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 10% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
20/2017 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MBF Group S.A. w dniu 2 sierpnia 2017 roku Czytaj...
18/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 sierpnia 2017 roku Czytaj...
17/2017 Zawarcie znaczącej umowy w zakresie doradztwa oraz usług informatycznych i wdrożeniowych Czytaj...
16/2017 Nabycie udziałów w spółce Instytut Biznesu Sp. z o.o. Czytaj...
15/2017 Zmiana klasyfikacji sektorowej spółki MBF Group S.A. Czytaj...
14/2017 Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu przez spółkę powiązaną Vabun S.A. Czytaj...
13/2017 Podpisanie z PARP umowy o dofinansowanie projektu Czytaj...
12/2017 Wyniki finansowe spółek z Grupy MBF za I kwartał 2017 roku Czytaj...
11/2017 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MBF Group S.A. w dniu 30 maja 2017 roku Czytaj...
9/2017 Zawarcie umowy nabycia akcji w spółce z branży e-commerce przez Emitenta oraz spółkę zależną Czytaj...
8/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariuszy Czytaj...
7/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 maja 2017 roku Czytaj...
6/2017 Dofinansowanie realizacji projektu wprowadzenia spółki Vabun S.A. na rynek NewConnect Czytaj...
5/2017 Dofinansowanie realizacji projektu emisji nowej serii akcji MBF Group S.A. Czytaj...
4/2017 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Rara Avis Sp. z o.o. Czytaj...
3/2017 Wyniki finansowe spółek Grupy MBF za IV kwartał 2016 roku Czytaj...
2/2017 Nabycie akcji spółki Blue Ocean Media S.A. Czytaj...
51/2016 Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela w spółce powiązanej Vabun S.A. Czytaj...
50/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
49/2016 Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
48/2016 Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
47/2016 Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
46/2016 Podpisanie istotnych umów ramowych o nawiązaniu współpracy Czytaj...
45/2016 Zwiększenie zaangażowania w spółce Vabun SA Czytaj...
44/2016 Rozwiązanie trójstronnej umowy inwestycyjnej Czytaj...
43/2016 Wyniki finansowe spółek Grupy MBF za III kwartał 2016 roku Czytaj...
42/2016 Oddalenie pozwu o zapłatę Czytaj...
41/2016 Uprawomocnienie wyroku sądu w sprawie z powództwa spółki powiązanej oraz wystosowanie wezwania do zapłaty Czytaj...
40/2016 Sprzedaż udziałów w spółce AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Czytaj...
39/2016 Zwiększenie zaangażowania w spółce Vabun S.A. Czytaj...
38/2016 Nabycie udziałów w spółce Mediatorship Insurance Group Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Czytaj...
37/2016 Nabycie udziałów w spółce Deltoid Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Czytaj...
36/2016 Odstąpienie od zakupu udziałów w spółce Czytaj...
35/2016 Podpisanie aneksów do umów pośrednictwa w nabyciu udziałów Czytaj...
34/2016 Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up Czytaj...
33/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% i 20% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
32/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
31/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
30/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
29/2016 Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% w ogólnej liczbie głosów Czytaj...
28/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
27/2016 Zawarcie umowy pośrednictwa w nabyciu udziałów w spółce Czytaj...
26/2016 Zawarcie umowy pośrednictwa w nabyciu udziałów w spółce Czytaj...
25/2016 Zawarcie umowy pośrednictwa w nabyciu udziałów w spółce Czytaj...
24/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
23/2016 Podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji serii F w spółce powiązanej Vabun S.A. Czytaj...
22/2016 Wyniki finansowe spółek Grupy MBF za II kwartał 2016 roku Czytaj...
21/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
20/2016 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Czytaj...
19/2016 Rejestracja 1.587.231 akcji serii E przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Czytaj...
18/2016 Wysłanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect – korekta RB ESPI 17/2016 Czytaj...
17/2016 Wysłanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do obrotu na rynku NewConnect Czytaj...
16/2016 Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MBF Group SA Czytaj...
15/2016 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Czytaj...
14/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MBF Group S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r. Czytaj...
12/2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu Czytaj...
11/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
10/2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Czytaj...
9/2016 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Czytaj...
8/2016 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Czytaj...
7/2016 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Czytaj...
6/2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Czytaj...
5/2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Czytaj...
4/2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w liczbie głosów oraz zmiana posiadanego udziału powyżej 10% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Czytaj...
3/2016 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Czytaj...
2/2016 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Czytaj...
1/2016 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Czytaj...
4/2015 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Czytaj...
3/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MBF Group S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r. Czytaj...
1/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
22/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 25% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
14/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MBF Group S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r. Czytaj...
13/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
11/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie w dół progu 10% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
10/2014 Korekta szacunków wyników finansowych za 2013 rok Czytaj...
10/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
9/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
9/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
8/2014 Zawiadomienie o transkcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie Czytaj...
8/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
7/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 10% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
7/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 15% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
7/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
6/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mobile Factory S.A. w dniu 5 marca 2014 r. Czytaj...
6/2014 Zejście poniżej 33% oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów Czytaj...
4/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
4/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 33,3% oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów Czytaj...
3/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mobile Factory S.A. w dniu 29 stycznia 2014 r. Czytaj...
3/2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 25% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
1/2014 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Czytaj...
76/2013 Odstąpienie od zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Czytaj...
70/2013 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ze strony akcjonariusza Czytaj...
69/2013 Korekta w górę prognoz wyników finansowych na 2013 r. Czytaj...
52/2013 Rejestracja zmiany firmy spółki powiązanej oraz wpisanie Emitenta jako udziałowca spółki powiązanej Czytaj...
34/2013 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Czytaj...
33/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
32/2013 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 31/2013 z 10.10.2013 r. Czytaj...
31/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 50% oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
30/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
29/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
28/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
27/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
26/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mobile Factory S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r. Czytaj...
24/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
23/2013 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Czytaj...
22/2013 Korekta raportu bieżącego ESPI nr 21/2013 z 31.05.2013 r. Czytaj...
21/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
20/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 10% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
19/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 15% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
18/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 15% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
17/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 50% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
16/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 33% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
15/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 90% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
14/2013 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Czytaj...
13/2013 Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z Członkiem RN Mobile Factory SA Czytaj...
12/2013 Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Czytaj...
11/2013 Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Czytaj...
10/2013 Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Czytaj...
9/2013 Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z Członkiem RN Mobile Factory SA Czytaj...
8/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Czytaj...
7/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Czytaj...
6/2013 Zawiadomienie o zwiększeniu przez Akcjonariusza liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Czytaj...
5/2013 Zawiadomienie o zwiększeniu przez Akcjonariusza liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Czytaj...
4/2013 Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Czytaj...
3/2013 Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza powyżej 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Czytaj...
2/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZ Czytaj...
1/2013 Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Czytaj...