Grupa MBF Group SA

Nazwa MBF Group S.A.
Adres ul. Bysławska 82 | 04-994 Warszawa
Siedziba Warszawa
Ticker GPW MBFGROUP
ISIN PLMBFCR00018
Oznaczenie sądu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000380468
REGON 021480943
NIP 894-30-18-615
Telefon 22 651 86 38
Fax 22 350 70 13
E-mail
Strona internetowa www.mbfgroup.pl