Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 18 kwietnia 2024 r.

Zarząd spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 kwietnia 2024 r. oraz informuje, że ZWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał.Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA.

Załączniki: MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20240418.pdf


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group SA wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2024 r. o godzinie 08.30 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

 

MBF_Group_OgłoszenieZwolanie_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20240418.pdf
MBF_Group_ProponowaneZmianyStatutu_ZWZA_20240418.pdf


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 17 listopada 2023 r.

Zarząd spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 listopada 2023 r.  oraz informuje, że ZWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA.

46922099_MBF_Group_Uchwaly_ZWZA_20231117-0.pdf

 


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. o godzinie 10.oo w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

 

.

 


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 24 maja 2022 r.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 maja 2022 r. oraz informuje, że ZWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA.

 


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.

42300694_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20220524_4.pdf

42300694_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20220524_1.pdf

42300694_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20220524_2.pdf

42300694_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20220524_3.pdf

 


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 2 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2021 r. (dalej: ZWZA) oraz informuje, że ZWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA.

39448847_Uchwaly_ZWZA_MBFGroup_20210602-0.pdf

 


 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

39187478_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_OgloszenieZwolanie_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_Pelnomocnictwo_ZWZA_20210602.pdf

39187478_MBF_Group_ProjektyUchwal_ZWZA_20210602.pdf

.
.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 22 marca 2021 r. MBF Group SA

Zarząd spółki MBF Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 marca 2021 r. (dalej: NWZA) oraz informuje, że NWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZA.

.

Uchwały_NWZA_20210322.pdf

.


 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r. o godzinie 9.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki

MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_OgłoszenieZwolanie_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Pelnomocnictwo_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProponowaneZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf

.

.


 

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 10 grudnia 2020 r.

Zarząd spółki MBF Group S.A.  podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 grudnia 2020 r. (dalej: ZWZA) oraz informuje, że ZWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA.

37929508_Uchwaly_WZA_20201210-0.pdf

. .


.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony

37694586_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiZWZ_20201210.pdf

37694586_MBF_Group_OgloszenieZwolanieZWZ_20201210.pdf

37694586_MBF_Group_PelnomocnictwoZWZ_20201210.pdf 

37694586_MBF_Group_ProjektyUchwalZWZ_20201210.pdf

.


 

 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 16 grudnia 2019 r.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 grudnia 2019 r. (dalej jako: NWZA) oraz informuje, że NWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZA.

Załączniki:

34874424_Uchwaly_ZWZA_20191216-0.pdf

 

.


 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

Załączniki:

34675004_MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcjiWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_OgloszenieZwolanieWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_PelnomocnictwoWZ_20191216.pdf

34675004_MBF_Group_ProjektyUchwalWZ_20191216.pdf

 

.


 

 

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 26 grudnia 2019 r.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2019 r. (dalej jako: ZWZ) oraz informuje, że ZWZ odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 18 w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Spółki oraz uchwały nr 21 w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki. Powodem odstąpienia od ogłoszonego porządku obrad był fakt, iż zgodnie z art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz zaproponował zmianę uchwały nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Nowy porządek obrad nie uwzględniał podjęcia ww. uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje się treść uchwał podjętych przez ZWZ.

Załączniki:

33575535_Uchwaly_MBFGROUP_20190626-0.pdf

 

.


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marty Kałas w Legnicy przy ulicy Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.

Załączniki: