Walne Zgromadzenie

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 17 listopasa 2023 r.

Zarząd spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 listopada 2023 r.  oraz informuje, że ZWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2023 r. o godzinie 10.oo w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

 

.

 


Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 24 maja 2022 r.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 maja 2022 r. (dalej: ZWZA) oraz informuje, że ZWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA.

..

.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki.

 

 

 

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 2 czerwca 2021 r.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2021 r. (dalej: ZWZA) oraz informuje, że ZWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA.

 

 

 

 

» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 r. o godzinie 9.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

 

 

 

.
.
.

.

» Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 22 marca 2021 r. MBF Group SA

Zarząd spółki MBF Group S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 marca 2021 r. (dalej: NWZA) oraz informuje, że NWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZA.
.

Uchwały_NWZA_20210322.pdf

.


» Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r. o godzinie 9.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki

MBF_Group_InformacjaLiczbaAkcji_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_OgłoszenieZwolanie_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_Pelnomocnictwo_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProjektyUchwal_NWZA_20210322.pdf
MBF_Group_ProponowaneZimanyStatutu_NWZA_20210322.pdf

.

.


» Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 10 grudnia 2020 r.

Zarząd spółki MBF Group S.A.  podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 grudnia 2020 r. (dalej: ZWZA) oraz informuje, że ZWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZA.

.
.

.

» Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony

.

.

.


» Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 16 grudnia 2019 r.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 grudnia 2019 r. (dalej jako: NWZA) oraz informuje, że NWZA nie odstąpiło od głosowania nad żadną z uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZA.

 

.

.

.


» Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rewerskiej w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

Załączniki:

 

.

.

.

.


» Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 26 grudnia 2019 r.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2019 r. (dalej jako: ZWZ) oraz informuje, że ZWZ odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 18 w sprawie odwołania członka rady nadzorczej Spółki oraz uchwały nr 21 w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki. Powodem odstąpienia od ogłoszonego porządku obrad był fakt, iż zgodnie z art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz zaproponował zmianę uchwały nr 3 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Nowy porządek obrad nie uwzględniał podjęcia ww. uchwał. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje się treść uchwał podjętych przez ZWZ.

Załączniki:

33575535_Uchwaly_MBFGROUP_20190626-0.pdf

 

.

.

.


» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Marty Kałas w Legnicy przy ulicy Plac Wolności 4, 59-220 Legnica.

Załączniki:

 

.

.

.


» Treść uchwał podjętych na ZWZA

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2018 r.

 

.

.

.


» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 1 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Rewerskiej w Warszawie przy ulicy Bysławskiej 82 lok. 104.

 

.

.

.


» Treść uchwał podjętych na NWZA

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 27 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

 

.

.

.


» Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 27 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 6/2.

 

.

.

.


» Treść uchwał podjętych na NWZA

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść protokołu i uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 2 sierpnia 2017 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

 

.

.

.


» Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 sierpnia 2017 roku

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu na dzień 2 sierpnia 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Agnieszka Rewerska w Warszawie, ul. Bysławska 82, 04-994 Warszawa.

Załączniki:

 

.

.

.


» Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki MBF Group S.A.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść protokołu i uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 maja 2017 r.

 

.

.

.


» Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariuszy

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniach: 8 maja 2017 roku oraz 9 maja 2017 roku do Spółki wpłynęły (drogą elektroniczną), na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, dwa żądania umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”), które zostało zwołane na dzień 30 maja 2017 roku.

 

.

.

.


» Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 maja 2017 roku

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zwołaniu na dzień 30 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 9.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Marty Kałas w Legnicy, Pl. Wolności 4C lok. 208, 59-220 Legnica.

 

.

.

.