Rada nadzorcza

Patryk Prelewicz – Przewodniczący RN

Patryk Prelewicz - Członek RN MBF Group S.A.

Wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i Zarządzanie. Ukończył także ze stopniem magistra Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa na Wydziale Pschychologia w Biznesie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji architektury korporacyjnej na wszystkich jej poziomach: analiza wymagań, projektowanie, implementacja, wdrożenie aplikacji i systemów, optymalizacja, opracowywanie koncepcji architektury danych, procesów, systemów. Przez ponad 6 lat pracował w sektorze bankowym (Deutsche Bank PBC S.A.), gdzie zajmował stanowisko kierownicze i był odpowiedzialny za obszar rozwoju systemów informacji zarządczej, zarządzanie obszarem przetwarzania danych, zarządzanie infrastrukturą danych oraz optymalizacją procesów biznesowych. Obecnie związany także z firmą Gemius, liderem badań internetu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Prelegent na konferencjach w roli eksperta Business Intelligence i Enterprise Architecture. Posiada certyfikat profesjonalnego Coacha oraz profesjonalnego mentora biznesowego Instytutu Kognitywistyki. Ukończył także m.in. szkolenie w zakresie metodytki prowadzenia projektów Prince 2 wydanego przez APMG-International oraz certyfikat Business Analysis Competency Modeland Career Development wydanego przez Management Training & Development Center MT&DC.

Zbigniew Wojtalik – Członek RN

Zbigniew Wojtalik - Członek RN MBF Group S.A.

Wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i Zarządzanie. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w branży IT zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Do jego obowiązków należało utrzymanie i instalacja aplikacji sprzętu komputerowego, planowanie budżetu IT, organizowanie i prowadzenie szkoleń, wprowadzanie zmian do infrastruktury w zgodzie z standardem ITIL, współpraca z zespołami IT z całego świata, głównie z Europy, Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Certyfikowany specjalista firm Microsoft, VMware. Przez 8 lat pracował w sektorze publicznym jako informatyk, kierownik rejonowego działu IT oraz na szczeblu centralnym, jako specjalista ds. informatyki. Do jego obowiązków należało utrzymanie infrastruktury IT, zarządzanie zasobami ludzkimi, wdrożenia nowych aplikacji, szacowanie kosztów eksploatacji oraz szkolenia pracowników IT Poczty Polskiej. Od 8 lat pracownik IBM Polska. Uczestniczył we wdrożeniach rozwiązań IT w Europie oraz na Bliskim Wschodzie. Obecnie jako architekt zajmuje się optymalizacją sprzętu pod dedykowane rozwiązania informatyczne

Sylwia Skorupa – Członek RN

Renata Stefańska - Członek RN MBF Group S.A.

Wykształcenie wyższe. Absolwentka kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca w firmach informatycznych, teleinformatycznych, archiwizacyjnych, finansowych, takich jak: Varion Sp. z o.o., Centrum Certyfikacji Eurocert Sp. z o.o., PayU S.A., Polskie Archiwum Cyfrowe Sp. z o.o., Archiva Polska Sp. z o.o., Rapid Finance Polska Sp. z o.o. Obecnie dyrektor biura zarządu w Archiwa Mazowieckie Sp. z o.o., a także prezes zarządu w Defense 365 Sp. z o.o. W swojej pracy zajmowała się głównie kontaktami z Klientem i rozliczeniami finansowymi, aktualnie poszerza wiedzę w zakresie obrotu specjalnego, detektywistyki i ochrony informacji niejawnych.

Wojciech Ahnert – Członek RN

Wojciech Ahnert - Członek RN MBF Group S.A.

Licencjonowany zarządca nieruchomości (numer licencji: 27935). Zna bardzo dobrze rynek nieruchomości w aglomeracji śląskiej. Specjalizuje się w rynku srebra i złota inwestycyjnego. Prowadzi firmę zajmującą się public relations. W wyborach samorządowych w 2014 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego rady miasta Chorzowa. Mandat radnego zdobył w wyborach w 2018 r. Stworzył portale: alternatywnefinanse.pl. Obecnie jest Prezesem Zarządu firmy Nalson sp. z o.o., Członkiem Zarządu firmy For Success sp. z o.o. oraz Radnym Miasta Chorzów.

Dariusz Czarkowski – Członek RN

Dariusz Czarkowski - Członek RN MBF Group S.A.

Absolwent technikum elektrycznego. Przez całą karierę zawodową, tj. od 1996 roku, związany z rozwojem firmy motoryzacyjnej. Przedsiębiorca związany z branżą motoryzacyjną w szczególności w zakresie usług i handlu. Doświadczony inwestor giełdowy. Posiada wiedzę z dziedziny motoryzacji, ekonomii oraz finansów.

 

 

 

.


 

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza MBF Group S.A. może składać się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do MBF Group S.A. Nie są członkami organu ani nie są wspólnikami w spółce konkurencyjnej oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.