Rada nadzorcza

Patryk Prelewicz – Przewodniczący RN

Patryk Prelewicz - Członek RN MBF Group S.A.

Wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka i Zarządzanie. Ukończył także ze stopniem magistra Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa na Wydziale Pschychologia w Biznesie. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji architektury korporacyjnej na wszystkich jej poziomach: analiza wymagań, projektowanie, implementacja, wdrożenie aplikacji i systemów, optymalizacja, opracowywanie koncepcji architektury danych, procesów, systemów. Przez ponad 6 lat pracował w sektorze bankowym (Deutsche Bank PBC S.A.), gdzie zajmował stanowisko kierownicze i był odpowiedzialny za obszar rozwoju systemów informacji zarządczej, zarządzanie obszarem przetwarzania danych, zarządzanie infrastrukturą danych oraz optymalizacją procesów biznesowych.

Natępnie związany także z firmą Gemius, liderem badań internetu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Prelegent na konferencjach w roli eksperta Business Intelligence i Enterprise Architecture. Posiada certyfikat profesjonalnego Coacha oraz profesjonalnego mentora biznesowego Instytutu Kognitywistyki. Ukończył także m.in. szkolenie w zakresie metodytki prowadzenia projektów Prince 2 wydanego przez APMG-International oraz certyfikat Business Analysis Competency Modeland Career Development wydanego przez Management Training & Development Center MT&DC.

Obecnie zajmuje stanowisko kierowniczne w amerykańskim funduszu hedge Point72 Asset Management. Point72 to renomowany fundusz hedgingowy (hedge fund) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Założony przez Steve’a Cohena specjalizuje się w inwestycjach na rynkach kapitałowych, wykorzystując różnorodne strategie inwestycyjne, takie jak arbitraż, analiza fundamentalna, inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe oraz handel na rynkach globalnych. Point72 prowadzi inwestycje na szeroką skalę, od akcji i obligacji po instrumenty pochodne. Jego celem jest generowanie wysokich zwrotów dla inwestorów poprzez aktywne zarządzanie portfelem i wykorzystywanie możliwości rynkowych.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w związku z posiadaniem co najmnieij 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Maria Stępniak – Członek RN

Zbigniew Wojtalik - Członek RN MBF Group S.A.

Wykształcenie wyższe. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w branży sprzedaży nieruchomości. W latach 90 właścicielka firmy budowlanej, realizującej zlecenia z sektora prywatnego, jak i publicznego. Wieloletni, doświadczony handlowiec realizujący różnorodne projekty. Obecna na rynku nieprzerwanie od 1990 roku jako przedsiębiorca. Posiada ogromne doświadczenie na rynkach wschodnich w zakresie dostępu do zweryfikowanych sprzedawców, właścicieli zmagazynowanych produktów rolnych, spożywczych i pochodnych.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Marcin Konka – Członek RN

Renata Stefańska - Członek RN MBF Group S.A.

Przedsiębiorca od 12 lat w branży finansowej, obrotu nieruchomościami i handlu. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie w sprzedaży w branży telekomunikacyjnej, bankowej oraz rynku nieruchomości. Współpracował z operatorami komórkowymi Idea, Orange, T-Mobile jako sprzedawca i kierownik placówek. Pracował także dla banków: GE Money Bank, BPH, Alior Bank. Przez 7 lat posiadał placówki partnerskie Alior Banku. Doświadczony przedsiębiorca i specjalista w zakresie sprzedaży i pośrednictwa w handlu (w szczególności w zakresie: produkty rolne, spożywcze i chemiczne).

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Wojciech Ahnert – Członek RN

Wojciech Ahnert - Członek RN MBF Group S.A.

Licencjonowany zarządca nieruchomości (numer licencji: 27935). Zna bardzo dobrze rynek nieruchomości w aglomeracji śląskiej. Specjalizuje się w rynku srebra i złota inwestycyjnego. Prowadzi firmę zajmującą się public relations. W wyborach samorządowych w 2014 r. bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego rady miasta Chorzowa. Mandat radnego zdobył w wyborach w 2018 r. Stworzył portale: alternatywnefinanse.pl. Obecnie jest Prezesem Zarządu firmy Nalson sp. z o.o., Członkiem Zarządu firmy For Success sp. z o.o. oraz Radnym Miasta Chorzów (w wyborach w 2024 roku wybrany na kolejną 5-letnią kadencję).

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Dariusz Czarkowski – Członek RN

Dariusz Czarkowski - Członek RN MBF Group S.A.

Absolwent technikum elektrycznego. Przez całą karierę zawodową, tj. od 1996 roku, związany z rozwojem firmy motoryzacyjnej. Przedsiębiorca związany z branżą motoryzacyjną w szczególności w zakresie usług i handlu. Jego pasja do motoryzacji i zamiłowanie do technologii sprawiły, że stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w konferencjach branżowych i szkoleniach specjalistycznych.Doświadczony inwestor giełdowy. Posiada wiedzę z dziedziny motoryzacji, ekonomii oraz finansów.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w związku z posiadaniem co najmnieij 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

 

.


 

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza MBF Group S.A. może składać się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do MBF Group S.A. Nie są członkami organu ani nie są wspólnikami w spółce konkurencyjnej oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki unikają podejmowania aktywności zawodowe lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawnia konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na ich reputację jako członka organu spółki.