Cukier ICUMSA

Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów na rynkach wschodnich oraz bliskiej współpracy z partnerami na Ukrainie posiadamy w sprzedaży wysokiej jakości biały cukier buraczany o standardzie ICUMSA45. Dostarczamy lub pośredniczymy w kontrakrowaniu cukru ICUMSA45 do odbiorców w Polsce, w tym producentów wyrobów cukiernicznych, ciastek, czekolad itd. Na swoim koncie mamy m.in. zrealizowanie stałych dostaw cukru rafinowanego ICUMSA45 do polskiej firmy specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości ciastek oraz krówek. Spółka jest znaczącym dostawcą produktów cukiernczych pod marką własną dla sieci handlowych w Polsce i na świecie.

Działalność MBF Group SA na rynku handlu cukrem rozwija się dynamicznie, co potwierdzają kolejne raporty giełdowe. Spółka konsekwentnie podpisuje umowy na regularne dostawy cukru, budując stabilne relacje z kontrahentami. Otrzymanie dodatkowych zamówień oraz elastyczność umów ramowych pozwalają na szybką adaptację do zmieniających się potrzeb klientów, co przekłada się na rosnące obroty i renomę naszej firmy w branży.

We have an extensive network of contacts in eastern markets and close cooperation with partners in Ukraine, we sell high quality white beet sugar of ICUMSA45 standard. We supply or act as an intermediary in contracting ICUMSA45 sugar to customers in Poland, including manufacturers of confectionery, biscuits, chocolate, etc. Our track record includes the completion of regular deliveries of refined ICUMSA45 sugar to a Polish company specialising in the production of high-quality cakes and fudge. The company is a significant supplier of private label confectionery products to retail chains in Poland and internationally.

MBF Group SA’s activities on the sugar trading market are developing dynamically, as confirmed by successive stock market reports. The company consistently signs contracts for regular sugar supplies, building stable relationships with its counterparties. The receipt of additional orders and the flexibility of framework agreements allow rapid adaptation to the changing needs of customers, which translates into growing turnover and the reputation of our company in the industry.

Dank unseres ausgedehnten Kontaktnetzes auf den östlichen Märkten und unserer engen Zusammenarbeit mit Partnern in der Ukraine verkaufen wir hochwertigen weißen Rübenzucker der Norm ICUMSA45. Wir beliefern Kunden in Polen, darunter Hersteller von Süßwaren, Keksen, Schokolade usw., mit ICUMSA45-Zucker oder fungieren als Zwischenhändler. Unsere Erfolgsbilanz umfasst regelmäßige Lieferungen von raffiniertem ICUMSA45-Zucker an ein polnisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von hochwertigen Kuchen und Fudge spezialisiert hat. Das Unternehmen ist ein bedeutender Lieferant von Konditoreiprodukten unter Eigenmarken für Einzelhandelsketten in Polen und international.

Die Aktivitäten der MBF Group SA auf dem Zuckerhandelsmarkt entwickeln sich dynamisch, was durch die aufeinanderfolgenden Börsenberichte bestätigt wird. Das Unternehmen schließt kontinuierlich Verträge für regelmäßige Zuckerlieferungen ab und baut stabile Beziehungen zu seinen Vertragspartnern auf. Der Erhalt zusätzlicher Aufträge und die Flexibilität der Rahmenverträge ermöglichen eine schnelle Anpassung an die sich ändernden Bedürfnisse der Kunden, was sich in einem wachsenden Umsatz und dem Ansehen unseres Unternehmens in der Branche niederschlägt.

.

 


 

Analiza obecnych tendencji rynkowych wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na cukier spożywczy ICUMSA 45. Zjawiska takie jak wzrost świadomości zdrowotnej i popularność diet niskosodowych sprzyjają popytowi na produkty o wyższej jakości, w tym na biały cukier o niskim stopniu przetworzenia. MBF Group SA, zdając sobie sprawę z tych trendów, konsekwentnie dostosowuje swoją ofertę, aby sprostać oczekiwaniom klientów.

Podpisanie Umowy Handlowej na regularne dostawy cukru ICUMSA 45 z Ukrainy (Raport ESPI nr 47/2023) to istotny krok w działalności MBF Group SA. Import z Ukrainy, jednego z głównych producentów cukru w regionie, zapewnia spółce dostęp do wysokiej jakości towaru, jednocześnie zabezpieczając przed ewentualnymi fluktuacjami cenowymi i dostępnymi ilościami cukru. Perspektywy importu z Ukrainy przynoszą nowe możliwości i mogą stanowić atut dla inwestorów, zwiększając stabilność i dywersyfikację dostaw.

Cukier buraczany, pomimo iż produkowany z buraków, to ma barwę białą. Jest sypką, krystaliczną substancją. Jego unikalną cechą jest słodki smak. Cukier buraczany składa się praktycznie w 100% z węglowodanów. Są to węglowodany proste – mono- i disacharydy, które są szybko i z łatwością trawione w świetle przewodu pokarmowego. Dokładną wartość odżywczą cukru buraczanego znajdziesz w tabeli poniżej (źródło). O jakości i przejrzystości cukru świadczy tzw. standard ICUMSA45.

Spożywanie niewielkiej ilości sacharozy (zwłaszcza w ramach zdrowej, dobrze zbilansowanej diety) nie jest szkodliwe i nie ma konieczności wyrzekania się ulubionych przysmaków. Trzeba jednak zachować umiar i zdrowy rozsądek przy ich wyborze. W miarę możliwości można zastępować sacharozę zdrowszymi zamiennikami, takimi jak miód, stewia czy ksylitol. Warto także poeksperymentować z nowymi smakami. Na przykład dla osób słodzących herbatę miłym zaskoczeniem może okazać się smak gorzkiej, którego – gdy się już do niego przyzwyczai – nie ma się chęci psuć choćby kilkoma ziarenkami cukru. Czytaj więcej na: https://zdrowietvn.pl/a/sacharoza-zastosowanie-i-wlasciwosci-cukru-buraczanego