Raporty Bieżące EBI

Raport EBI Temat Treść
2/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r Czytaj...
1/2020 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Czytaj...
26/2019 Uzupełnienie raportu 21/2019 – Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Czytaj...
25/2019 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
24/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Czytaj...
23/2019 Wybór Prezesa Zarządu Spółki Czytaj...
22/2019 Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta Czytaj...
21/2019 Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej Czytaj...
20/2019 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 16 grudnia 2019 r. Czytaj...
19/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Czytaj...
18/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
17/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r. Czytaj...
16/2019 Zawarcie umowy z Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Czytaj...
15/2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kw. 2019 r. Czytaj...
14/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 r. Czytaj...
13/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 26 czerwca 2019 r. – korekta Czytaj...
12/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 26 czerwca 2019 r. Czytaj...
11/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
10/2019 Skonsolidowany raport roczny MBF Group S.A. za 2018 rok – korekta Czytaj...
9/2019 Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Czytaj...
8/2019 Skonsolidowany raport roczny MBF Group S.A. za 2018 rok Czytaj...
7/2019 Incydentalne opóźnienie publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok Czytaj...
6/2019 Jednostkowy raport roczny MBF Group S.A. za 2018 rok Czytaj...
5/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 r. Czytaj...
4/2019 Powołanie członka Rady Nadzorczej Czytaj...
3/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Czytaj...
2/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 r. Czytaj...
1/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. Czytaj...
24/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 r. Czytaj...
23/2018 Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki Czytaj...
22/2018 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Czytaj...
21/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2018 roku Czytaj...
20/2018 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
19/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Czytaj...
18/2018 Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii H i dokonaniem ich przydziału Czytaj...
17/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r. – korekta treści Czytaj...
16/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 r. Czytaj...
15/2018 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2018 r. Czytaj...
14/2018 Powołanie Prezesa Zarządu MBF Group SA na nową kadencję Czytaj...
13/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej. Czytaj...
12/2018 Treść uchwał podjętych przez ZWZA spółki MBF Group S.A. Czytaj...
11/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
10/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r. Czytaj...
9/2018 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 roku Czytaj...
8/2018 Skonsolidowany raport roczny MBF Group S.A. za 2017 rok Czytaj...
7/2018 Jednostkowy raport roczny MBF Group S.A. za 2017 rok Czytaj...
6/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
5/2018 Treść uchwał podjętych na NWZA spółki MBF Group S.A. Raport Bieżący Czytaj...
4/2018 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r. Czytaj...
3/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
2/2018 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Czytaj...
1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku Czytaj...
19/2017 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Czytaj...
18/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r. Czytaj...
17/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 r. Czytaj...
16/2017 Treść uchwał podjętych na NWZA spółki MBF Group S.A. Czytaj...
15/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 2 sierpnia 2017 roku Czytaj...
14/2017 Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki MBF Group S.A. Czytaj...
13/2017 Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariuszy Czytaj...
12/2017 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. Czytaj...
11/2017 Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 maja 2017 roku Czytaj...
10/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 maja 2016 roku Czytaj...
9/2017 Skonsolidowany raport roczny MBF Group S.A. za 2016 rok Czytaj...
8/2017 Jednostkowy raport roczny MBF Group S.A. za 2016 rok Czytaj...
7/2017 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok Czytaj...
6/2017 Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki Czytaj...
5/2017 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii G Czytaj...
4/2017 Zawarcie umowy objęcia akcji serii G Czytaj...
3/2017 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Czytaj...
2/2017 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2016 r. Czytaj...
1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych MBF Group SA w 2017 roku Czytaj...
59/2016 Korekta raportu bieżącego nr 58/2016 – sprostowanie błędnie załączonego pliku Czytaj...
58/2016 Rejestracja w KRS zmian statutu Spółki Czytaj...
57/2016 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 Czytaj...
56/2016 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2016 r. Czytaj...
55/2016 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii F Czytaj...
54/2016 Korekta raportu bieżącego nr 52/2016 – Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej Czytaj...
53/2016 Uchwały Rady Nadzorczej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii F Czytaj...
52/2016 Podwyższenie kapitału zakładowego emitenta w ramach kapitału docelowego Czytaj...
51/2016 Wybór członka Rady Nadzorczej MBF Group S.A. Czytaj...
50/2016 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Czytaj...
49/2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
48/2016 Rejestracja zmian treści Statutu Spółki Czytaj...
47/2016 Nałożenie na emitenta kary upomnienia Czytaj...
46/2016 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2016 r. Czytaj...
45/2016 Zawarcie istotnej umowy z Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. przez spółkę powiązaną Vabun S.A. Czytaj...
44/2016 Sprzedaż udziałów w spółce Pretendo Sp. z o.o. Czytaj...
43/2016 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Czytaj...
42/2016 Powołanie członków do Rady Nadzorczej Czytaj...
41/2016 Odwołanie członków do Rady Nadzorczej Czytaj...
40/2016 Zmiany w § 13 i § 16 statutu spółki MBF Group SA Czytaj...
39/2016 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r. Czytaj...
38/2016 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2015 roku nr 52/2015 Czytaj...
37/2016 Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów Pretendo Sp. z o.o. Czytaj...
36/2016 Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Czytaj...
35/2016 Sprzedaż udziałów w spółce Kamea Consulting Sp. z o.o. Czytaj...
34/2016 Sprzedaż udziałów w spółce Instytut Biznesu Sp. z o.o. Czytaj...
33/2016 Sprzedaż udziałów w spółce Promo Polska Sp. z o.o. Czytaj...
32/2016 Sprzedaż udziałów w spółce Rara Avis Sp. z o.o. Czytaj...
31/2016 Wyniki finansowe spółek Grupy MBF za I kwartał 2016 roku Czytaj...
30/2016 Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów Instytut Biznesu Sp. z o.o. Czytaj...
29/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 czerwca 2016 roku Czytaj...
28/2016 Decyzja w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP w spółce Vabun S.A. Czytaj...
27/2016 Podpisanie umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Czytaj...
26/2016 Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2016 r. Czytaj...
25/2016 Skonsolidowany raport roczny MBF Group S.A. za rok obrotowy 2015 Czytaj...
24/2016 Jednostkowy raport roczny MBF Group S.A. za rok obrotowy 2015 Czytaj...
23/2016 Sprzedaż udziałów w spółce Getbol Sp. z o.o. Czytaj...
22/2016 Zawarcie umowy kredytowej z Alior Bank S.A. Czytaj...
21/2016 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa spółki w związku z umowami ograniczającymi zbywalność akcji Czytaj...
20/2016 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Alior Bank S.A. Czytaj...
19/2016 Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów Getbol Sp. z o.o. Czytaj...
18/2016 Korekta EBI nr 16/2016 z dn. 04.04.2016 roku ws. zawarcia umowy z Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska o świadczenie usług AD Czytaj...
17/2016 Postanowienie sądu w sprawie złożenia oświadczenia zarządu do akt spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Czytaj...
16/2016 Zawarcie umowy z Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Czytaj...
15/2016 Złożenie przez spółkę powiązaną Vabun S.A. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Czytaj...
14/2016 Złożenie wniosku przez spółkę powiązaną Kamea Consulting Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Czytaj...
13/2016 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Czytaj...
12/2016 Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą Czytaj...
11/2016 Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF za IV kwartał 2015 roku Czytaj...
10/2016 Złożenie oświadczenia zarządu do akt spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – informacje dodatkowe Czytaj...
9/2016 Złożenie oświadczenia zarządu do akt spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Czytaj...
8/2016 Przyjęcie harmonogramu wdrożenia ISR w związku z rozporządzeniem MAR Czytaj...
7/2016 Zawarcie istotnej umowy o współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie Czytaj...
6/2016 Przyznanie licencji Autoryzowanego Doradcy rynku AeRO dla spółki powiązanej MBF Financial Advisory SRL Czytaj...
5/2016 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego Czytaj...
3/2016 Złożenie wniosku o uzyskanie licencji Autoryzowanego Doradcy rynku AeRo Czytaj...
2/2016 Wyrok sądu w sprawie z powództwa spółki powiązanej Instytut Biznesu Sp. z o.o. Czytaj...
1/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych MBF Group S.A. w 2016 roku Czytaj...
58/2015 Złożenie pisma procesowego w związku z pozwem przeciwko byłym członkom zarządu MBF Group S.A. Czytaj...
57/2015 Wyniki finansowe spółek Grupy Kapitałowej MBF za III kwartał 2015 roku Czytaj...
56/2015 Przyjęcie polityki informacyjnej w zakresie relacji inwestorskich Grupy Kapitałowej MBF Czytaj...
55/2015 Zawarcie umowy zachowania poufności z Inter-Hydro Sp. z o.o. Czytaj...
54/2015 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Czytaj...
53/2015 Zawarcie listu intencyjnego w sprawie wejścia na rynek włoski przez spółkę powiązaną Vabun S.A. Czytaj...
52/2015 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2015 r. MBF Group S.A. Czytaj...
51/2015 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku NewConnect Czytaj...
50/2015 Wycofanie wniosku o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku NewConnect Czytaj...
49/2015 Wyniki finansowe zrealizowane przez spółkę powiązaną Rara Avis Sp. z o.o. – korekta raportu bieżącego EBI 48/2015 Czytaj...
48/2015 Wyniki finansowe zrealizowane przez spółkę powiązaną Rara Avis Sp. z o.o. Czytaj...
47/2015 Rejestracja 737.231 akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Czytaj...
46/2015 Zawarcie istotnej umowy handlowej z siecią Drogerie Polskie przez spółkę powiązaną Vabun S.A. Czytaj...
45/2015 Zawarcie istotnej umowy handlowej z Rauch Und Groen GbR przez spółkę powiązaną Vabun S.A. Czytaj...
44/2015 Zawarcie istotnych umów handlowych przez spółkę powiązaną Vabun S.A. Czytaj...
43/2015 Zawarcie z Akcjonariuszami umów ograniczających zbywalność akcji MBF Group S.A. Czytaj...
42/2015 Zwiększenie zaangażowania w spółce Vabun S.A. poprzez spółkę zależną MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. Czytaj...
41/2015 Zawarcie umowy handlowej z DAYLI Polska Sp. z o.o. przez spółkę powiązaną Vabun S.A. Czytaj...
40/2015 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015 r. MBF Group S.A. – korekta Czytaj...
39/2015 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2014 r. MBF Group S.A. Czytaj...
38/2015 Zarejestrowanie spółki celowej MBF Financial Advisory SRL z siedzibą w Bukareszcie Czytaj...
37/2015 Podpisanie umowy przedwstępnej w sprawie sprzedaży udziałów Getbol Sp. z o.o. Czytaj...
36/2015 Zawarcie umów handlowych przez spółkę powiązaną Vabun S.A. Czytaj...
35/2015 Nabycie udziałów w spółce MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. Czytaj...
34/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MBF Group S.A. w dniu 23 czerwca 2015 r. Czytaj...
33/2015 Przyjęcie długoterminowej polityki dywidendowej na lata 2015-2019 Czytaj...
32/2015 Zawarcie istotnej umowy nabycia aktywów przez spółkę zależną MBF Inwestycje Kapitałowe Czytaj...
31/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
30/2015 Rejestracja spółki celowej Vabun S.A. Czytaj...
29/2015 Istotna opinia prawna związana z podpisaną umową ugody Czytaj...
28/2015 Zawarcie umowy z producentem oprogramowania Czytaj...
27/2015 Zawarcie umowy ugody Czytaj...
26/2015 Decyzja o publikacji raportów okresowych skonsolidowanych Czytaj...
25/2015 Raport roczny MBF Group S.A. za 2014 rok Czytaj...
24/2015 Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy Czytaj...
23/2015 Rozwiązanie umowy z autoryzowanym doradcą Czytaj...
22/2015 Raport okresowy za I kwartał 2015 roku Czytaj...
21/2015 Odstąpienie od podpisania Umowy Czytaj...
20/2015 Zawarcie umów kredytowych z Alior Bank S.A. Czytaj...
19/2015 Podpisanie istotnej umowy ramowej Czytaj...
18/2015 Wygrana w przetargu na dostawę sprzętu komputerowego Czytaj...
17/2015 Wybór członka Rady Nadzorczej MBF Group S.A. Czytaj...
16/2015 Zawieszenie czynności w sprawie umów ograniczających zbywalność akcji MBF Group S.A. Czytaj...
15/2015 Istotna informacja ze spółki celowej Vabun S.A. w organizacji Czytaj...
14/2015 Podpisanie listu intecyjnego w sprawie powołania spółki MBF Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie Czytaj...
13/2015 Zawarcie istotnych umów z producentem oprogramowania Czytaj...
12/2015 Zawiązanie spółki celowej Vabun S.A. Czytaj...
11/2015 Uzupełnienie raportów bieżących związanych z transakcjami nabycia, sprzedaży oraz objęcia przez Emitenta udziałów lub akcji innych podmiotów Czytaj...
10/2015 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
9/2015 Uzupełnienie raportów bieżących związanych z objęciem przez inwestora akcji serii E Czytaj...
8/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku Czytaj...
7/2015 Rejestracja zmian w spółce zależnej MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. Czytaj...
6/2015 Podpisanie umowy inwestycyjnej ws. projektu pod marką Vabun Czytaj...
5/2015 Korekta szacunków wyników finansowych za 2014 rok Czytaj...
4/2015 Zawarcie umowy objęcia akcji w spółce z branży e-commerce Czytaj...
3/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych MBF Group S.A. w 2015 roku – korekta Czytaj...
2/2015 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Czytaj...
1/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych MBF Group S.A. w 2015 roku Czytaj...
87/2014 Zbycie udziałów w spółce Rara Avis Sp. z o.o. Czytaj...
86/2014 Zbycie udziałów w spółce AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Czytaj...
85/2014 Zmiana firmy i podstawowej działalności w spółce zależnej Czytaj...
84/2014 Nabycie udziałów w spółce Y-Mobile Games Sp. z o.o. Czytaj...
83/2014 Rejestracja 850.000 akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Czytaj...
82/2014 Zawarcie istotnej umowy na wykonanie aplikacji Czytaj...
81/2014 Zawarcie z akcjonariuszami wstępnej umowy ograniczającej zbywalność akcji MBF Group S.A. Czytaj...
80/2014 Podpisanie umowy z autoryzowanym doradcą Czytaj...
79/2014 Korekta RB EBI nr 78/2014 – Podpisanie listu intencyjnego z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie Czytaj...
78/2014 Podpisanie listu intencyjnego z Giełdą Papierów Wartościowych w Bukareszcie Czytaj...
77/2014 Korekta w górę prognoz wyników finansowych na 2014 r. Czytaj...
76/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku Czytaj...
75/2014 Wybór członka Rady Nadzorczej MBF Group S.A. Czytaj...
74/2014 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej MBF Group S.A. Czytaj...
73/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
72/2014 Wybór Prezesa Zarządu MBF Group S.A Czytaj...
71/2014 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
70/2014 Rezygnacja Prezesa Zarządu Czytaj...
69/2014 Nabycie udziałów w spółce Pretendo Sp. z o.o Czytaj...
67/2014 Zawarcie istotnej umowy pozyskania kapitału Czytaj...
66/2014 Zawarcie istotnej umowy ramowej Czytaj...
65/2014 Odstąpienie od umowy przedwstępnej zakupu akcji Czytaj...
64/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
63/2014 Zawarcie istotnej umowy objęcia akcji Czytaj...
62/2014 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce powiązanej Czytaj...
61/2014 Zmiana firmy, siedziby i podstawowej działalności w spółce powiązanej Czytaj...
60/2014 Zawarcie umowy przedwstępnej zakupu akcji spółki Korbank S.A. Czytaj...
59/2014 Prognoza wyników finansowych MBF Group S.A. na 2014 rok Czytaj...
58/2014 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku Czytaj...
57/2014 Rejestracja zmian w Statucie Spółki Czytaj...
56/2014 Realizacja warunkowej umowy objęcia akcji Czytaj...
55/2014 Wybór Prezesa Zarządu MBF Group S.A. Czytaj...
54/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MBF Group S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r. Czytaj...
53/2014 Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej MBF Group S.A. Czytaj...
52/2014 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
51/2014 Nabycie udziałów w spółce AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o Czytaj...
50/2014 Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą Czytaj...
49/2014 Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Czytaj...
48/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
47/2014 Postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie OLS SA Czytaj...
46/2014 Raport roczny MBF Group SA za 2013 rok Czytaj...
45/2014 Złożenie pozwu przeciwko byłym Członkom Zarządu Emitenta Czytaj...
44/2014 Raport okresowy za I kwartał 2014 roku Czytaj...
43/2014 Zmiana nazwy skróconej na MBFGROUP Czytaj...
42/2014 Złożenie wniosku do GPW o zmianę nazwy skróconej na MBFGROUP Czytaj...
41/2014 Rozwiązanie oraz zawarcie nowej umowy z Autoryzowanym Doradcą Czytaj...
40/2014 Rejestracja zmiany adresu siedziby Emitenta oraz zmian treści Statutu Spółki, w tym firmy Spółki Czytaj...
39/2014 Zakończenie procesu scalania akcji i wznowienie notowań akcji Spółki Czytaj...
38/2014 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku ze scaleniem akcji Mobile Factory S.A. Czytaj...
37/2014 Sprzedaż udziałów w spółce Ads Promotion Sp. z o.o. Czytaj...
36/2014 Sprzedaż udziałów w spółce Rara Avis Sp. z o.o. Czytaj...
35/2014 Nabycie udziałów w spółce Getbol Sp. z o.o. Czytaj...
34/2014 Zawieszenie obrotu akcjami Mobile Factory S.A. w związku z ich scaleniem Czytaj...
33/2014 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
32/2014 Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Mobile Factory S.A. Czytaj...
31/2014 Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Mobile Factory S.A. Czytaj...
30/2014 Wyznaczenie Dnia Referencyjnego na dzień 4 kwietnia 2014 r. Czytaj...
29/2014 Rozpoczęcie działalności Wydziału ds. handlu algorytmicznego (algotrading) Czytaj...
28/2014 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory S.A. w dniu 5 marca 2014 r. Czytaj...
27/2014 Prośba Zarządu Spółki do Akcjonariuszy o dostosowanie stanu posiadania akcji Czytaj...
26/2014 Rejestracja scalenia (re-splitu) akcji i zmiany w Statucie Spółki Czytaj...
25/2014 Rekomendacja Zarządu w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Spółce oraz udzielenie absolutorium poprzedniemu Zarządowi Czytaj...
24/2014 Wpisanie Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców KRS spółki powiązanej Czytaj...
23/2014 Wpisanie Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców KRS spółki powiązanej Czytaj...
22/2014 Zmiana siedziby Mobile Factory S.A. Czytaj...
21/2014 Zawarcie umowy podwykonawczej na wykonanie aplikacji dla sektora MSP Czytaj...
20/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
19/2014 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ze strony Rady Nadzorczej Czytaj...
18/2014 Przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej Czytaj...
17/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku Czytaj...
16/2014 Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 Czytaj...
15/2014 Uchwała Rady Nadzorczej oraz Zarządu w sprawie sposobu klasyfikacji zakupu udziałów w spółkach z o.o. w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok Czytaj...
14/2014 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
13/2014 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory S.A. w dniu 29 stycznia 2014 r. Czytaj...
12/2014 Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji wspierającej podmioty z sektora MSP Czytaj...
11/2014 Zawarcie umowy na uzupełnienie niedoborów scaleniowych w związku z procesem scalenia akcji Mobile Factory S.A. Czytaj...
9/2014 Zmiana podstawowej działalności Spółki Czytaj...
8/2014 Rekomendacja Zarządu w sprawie uchwały o scaleniu akcji Spółki Czytaj...
7/2014 Zawarcie umowy na wykonanie aplikacji Czytaj...
6/2014 Wpisanie Emitenta do Rejestru Przedsiębiorców KRS spółki powiązanej Czytaj...
5/2014 Rekomendacja Zarządu w sprawie uchwał o pociągnięcie do odpowiedzialności poprzedniego Zarządu Spółki Czytaj...
4/2014 Uzupełnienie do raportu bieżącego EBI nr 3/2014 Czytaj...
3/2014 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Czytaj...
2/2014 Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2014 roku Czytaj...
1/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r. Czytaj...
81/2013 Nabycie udziałów w spółce Ads Promotion Sp. z o.o. Czytaj...
80/2013 Nabycie udziałów w spółce Instytut Biznesu Sp. z o.o. Czytaj...
79/2013 Nabycie udziałów w spółce Rara Avis Sp. z o.o. Czytaj...
78/2013 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Czytaj...
77/2013 Spełnienie warunku umowy objęcia akcji Czytaj...
75/2013 Rozwiązanie istotnej umowy ramowej Czytaj...
74/2013 Zawarcie listu intencyjnego ze spółką celową Czytaj...
73/2013 Rozpoczęcie działalności operacyjnej przez spółkę celową AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Czytaj...
72/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
71/2013 Zmiana adresu siedziby Spółki Czytaj...
68/2013 Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce powiązanej Rara Avis Sp. z o.o. Czytaj...
68/2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Czytaj...
67/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013 roku Czytaj...
66/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013 roku Czytaj...
65/2013 Program motywacyjny Mobile Factory S.A. na lata 2014 – 2015 Czytaj...
64/2013 Zawarcie istotnej umowy objęcia akcji Czytaj...
63/2013 Zawarcie istotnej umowy na realizację prac wykonywanych przez Emitenta Czytaj...
62/2013 Zawarcie istotnej umowy na realizację prac wykonywanych przez Emitenta Czytaj...
61/2013 Założenie spółki celowej Y-Mobile Games Sp. z o.o. Czytaj...
60/2013 Postanowienie Sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia na wniosek OLS Sp. z o.o. Czytaj...
59/2013 Założenie spółki celowej AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o Czytaj...
58/2013 Rejestracja zmian w Statucie Spółki Czytaj...
57/2013 Zmiana siedziby oraz adresu do korespondencji Mobile Factory S.A. Czytaj...
56/2013 Korekta prognoz wyników finansowych na 2013 r. Czytaj...
55/2013 Uchwała Zarządu o reorganizacji struktury organizacyjnej Spółki Czytaj...
54/2013 Pociągnięcie do odpowiedzialności osób zarządzających i nadzorujących spółką OLS S.A Czytaj...
53/2013 Zawarcie umowy kupna-sprzedaży udziałów w spółce OLS S.A. Czytaj...
51/2013 Rozszerzenie przedmiotu działalności prowadzonej przez Emitenta Czytaj...
50/2013 Zawarcie warunkowej umowy objęcia akcji Czytaj...
49/2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku Czytaj...
48/2013 Prognoza wyników finansowych Mobile Factory S.A. na 2013 rok Czytaj...
47/2013 Wydłużenie czasu obowiązywania listu intencyjnego Czytaj...
46/2013 Zawieszenie postępowania w sprawie nabycia akcji Serenity S.A. Czytaj...
45/2013 Powołanie członków Rady Nadzorczej Czytaj...
44/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r. Czytaj...
43/2013 Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów porządku obrad Czytaj...
42/2013 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia akcji Serenity S.A. Czytaj...
41/2013 Opinia Zarządu Spółki w sprawie planowanego scalenia akcji Czytaj...
40/2013 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Czytaj...
39/2013 Korekta raportu bieżącego nr 38/2013 Czytaj...
38/2013 Zawarcie umowy eksperckiej z Radosławem Majdanem Czytaj...
37/2013 Korekta raportu bieżącego nr 35/2013 Czytaj...
36/2013 Podpisanie aneksu do warunkowej umowy zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Czytaj...
35/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mobile Factory S.A. wraz z projektami uchwał Czytaj...
34/2013 Raport roczny Mobile Factory S.A. za rok obrotowy 2012 Czytaj...
33/2013 Nabycie udziałów w spółce Promosalons Polska Sp. z o.o. Czytaj...
32/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013 roku Czytaj...
31/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok Czytaj...
30/2013 Podpisanie listu intencyjnego Czytaj...
29/2013 Umowa lock-up dotycząca akcji Mobile Factory S.A. Czytaj...
28/2013 Umowa przedwstępna nabycia aktywów finansowych Czytaj...
27/2013 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012 Czytaj...
26/2013 Umowa lock-up dotycząca akcji Mobile Factory S.A. Czytaj...
25/2013 Zawarcie listu intencyjnego Czytaj...
24/2013 Zawarcie warunkowej umowy zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Czytaj...
23/2013 Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Czytaj...
22/2013 Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Czytaj...
21/2013 Umowa lock-up dotycząca akcji Mobile Factory S.A. Czytaj...
20/2013 Zawarcie istotnej umowy ramowej Czytaj...
19/2013 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Czytaj...
18/2013 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok Czytaj...
17/2013 Rejestracja zmian w Statucie Spółki Czytaj...
16/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E Czytaj...
15/2013 Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 14/2013 Czytaj...
14/2013 Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E i dokonaniem ich przydziału Czytaj...
13/2013 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Czytaj...
12/2013 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Czytaj...
11/2013 Rezygnacja Prezesa Zarządu Czytaj...
10/2013 Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Czytaj...
9/2013 Informacja o transakcjach podmiotu powiązanego z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Czytaj...
8/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Czytaj...
7/2013 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Czytaj...
6/2013 Powołanie Członka Zarządu Czytaj...
5/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012r Czytaj...
4/2013 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Czytaj...
3/2013 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku Czytaj...
2/2013 Zmiana składu Rady Nadzorczej Czytaj...
1/2013 Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad NWZA Czytaj...
23/2012 Przerwa w obradach NWZ spółki Mobile Factory S.A. oraz treść podjętych uchwał Czytaj...
22/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mobile Factory S.A. na dzień 19 grudnia 2012r. Czytaj...
21/2012 Raport okresowy za III kwartał 2012 r. Czytaj...
20/2012 Zawarcie istotnej umowy Czytaj...
19/2012 Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad NWZA Czytaj...
18/2012 Raport okresowy za II kwartał 2012 r. Czytaj...
17/2012 Przerwa w obradach NWZA spółki Mobile Factory S.A. oraz treść podjętych uchwał Czytaj...
16/2012 Mobile Factory S.A. zwołanie NWZ na dzień 13 sierpnia 2012 Czytaj...
15/2012 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii A, B, C i D oraz zakończenia notowania praw do akcji serii D. Czytaj...
14/2012 Uchwała KDPW dotycząca rejestracji akcji serii C i D spółki Mobile Factory S.A. Czytaj...
13/2012 Raport roczny Mobile Factory S.A. za 2011 rok Czytaj...
12/2012 Opóźnienie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Czytaj...
11/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D. Tekst jednolity Statutu Spółki. Czytaj...
10/2012 Raport okresowy za I kwartał 2012 r. Czytaj...
9/2012 Ukończenie kolejnego wdrożenia aplikacji ConferenceApp Czytaj...
8/2012 Oświadczenie Zarządu w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk Czytaj...
7/2012 Korekta raportu okresowego nr 6/2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011 r. Czytaj...
6/2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011 r. Czytaj...
5/2012 Wybór Animatora Rynku Czytaj...
4/2012 Powołanie nowego Członka Zarządu Czytaj...
3/2012 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania praw do akcji serii D. Czytaj...
2/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku Czytaj...
1/2012 Uchwała Zarządu GPW w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji serii A, B, C i D oraz PDA serii D Czytaj...
1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI Czytaj...