Inwestorzy

Spółka notowana na NewConnect

Nazwa MBF Group S.A.
Adres ul. Bysławska 82 | 04-994 Warszawa
Siedziba Warszawa
Ticker GPW MBFGROUP
ISIN PLMBFCR00018
Oznaczenie sądu Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000380468
REGON 021480943
NIP 894-30-18-615
Telefon 22 651 86 38
Fax 22 350 70 13
E-mail
Strona internetowa www.mbfgroup.pl

Animatorem akcji jest Dom Maklerski BDM S.A.
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała


Dokument informacyjny opublikowany na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C i D oraz praw do akcji serii D: Dokument Informacyjny Mobile Factory S.A.


Dokument informacyjny opublikowany na potrzeby wprowadzenia akcji serii E: Dokument Informacyjny MBF Group SA: 1.587.231 akcji serii E