O firmie

MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect pod nadzorem Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka świadczy usługi konsultingowe i doradcze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania przedsiębiorstw oraz aspektów prawnych na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. MBF Group S.A. wspiera przedsiębiorstwa w ich rozwoju rynkowym poprzez wskazywanie efektywnych rozwiązań opartych na nowoczesnych narzędziach zarządzania. Nasze działania doradcze uwzględniają potrzeby kontrahentów oraz ich potencjał.

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest:

  1. Kompleksowa obsługa i pomoc w zakresie pomocy prawnej, organizacji, logistyki i pośrednictwa oraz bezpośredni obrót hurtowy produktów medycznych, militarnych, spożywczych i chemicznych na rynku polskim, europejskich oraz światowym. Zajmujemy się działalnością dotyczącą bezpośredniego pośrednictwa kupna i sprzedaży towarów i usług oraz pełnieniu funkcji brokera w tym pełnego wsparcia w dochowaniu interesu naszych kontrahentów. Reprezentujemy interesy nabywcy lub sprzedawcy produktów. Relacje pomiędzy producentem a agentem handlowym mają charakter długookresowy i docelowo ustalane są w formie umowy pisemnej z zachowaniem należytej staranności w tym zachowania poufności, dochowania tajemnicy handlowej itd. Zajmujemy się negocjowaniem lub zawieraniem transakcji w imieniu przedsiębiorstw, których reprezentujemy na podstawie średnio- lub długoterminowych kontaktów.
  2. Doradztwo w zakresie organizacji i pomocy w zdobyciu kapitału na rozwój projektów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem branży GameDev (developerzy, dystrybutorzy, producenci gier) i OZE (odnawialne źródła energii). Pomagamy firmom będącym w początkowej fazie rozwoju, w tym oferujemy usługi związane z finansowaniem akcyjnym, dłużnym i społecznościowym. Analizujemy zmiany i trendy gospodarcze oraz identyfikujemy pojawiające się na rynku potrzeby. Doradzamy rozwiązania finansowe, które są adekwatne do potrzeb i możliwości kontrahentów. Organizujemy kompleksowe doradztwo i obsługę procesu pozyskania kapitału z wybranego źródła. W przypadku atrakcyjnych projektów nie wykluczamy własnego zaangażowania kapitałowego lub przez spółki powiązane lub zależne.
  3. Badania i rozwój w zakresie handlu algorytmicznego („algotrading”) i HFT („High Frequency Trading”), nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego automatycznie ustalającego indywidualne parametry zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, w tym moment złożenia zlecenia, termin jego ważności, cenę lub liczbę instrumentów będących przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy czym następuje to bez udziału człowieka lub przy ograniczonym udziale człowieka.

Spółka wspiera wszystkie podmioty wchodzące w skład szeroko pojętej grupy kapitałowej, tak aby działała ona w sposób zorganizowany i zharmonizowany. Podstawową wartością dodaną grupy i długofalowym celem strategicznym jest synergia wynikająca ze współdziałania poszczególnych jej podmiotów. Poszczególne podmioty funkcjonujące w grupie kapitałowej opracowują wstępną koncepcję zarządzania środkami pieniężnymi, która określa zasady dokonywania i przetwarzania płatności, inwestowania i finansowania krótkoterminowego oraz współpracy z instytucjami finansowymi.

Kontrahentom z zewnątrz oraz firmom z naszej grupy kapitałowej zapewniamy wsparcie specjalistów w zakresie budowania modelu biznesowego oraz przeprowadzamy niezbędne analizy rynkowe. Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw na każdym etapie ich rozwoju – poczynając od firm inicjujących działalność (start-up) poprzez podmioty intensywnie rozwijające się, po przedsiębiorstwa na etapie stagnacji czy szukające nowych pomysłów i rozwiązań (reengineering).

W trosce o jak najwyższe standardy w wypełnianiu obowiązków spółki publicznej oraz przejrzystość działań i profesjonalizm w komunikacji z inwestorem indywidualnym w maju 2014 roku MBF Group S.A. jest członkiem wspierającym polskiego Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.