Umowy ramowa na stałe dostawy oleju rzepakowego spożywczego i technicznego z Białorusi

Umowa została zawarta ze spółką z siedzibą w rejonie brzeskim na terenie Republiki Białoruskiej. Zakład jest jednym z największych producentów oleju rzepakowego na terenie Białorusi. Spółka jest włączona do krajowego programu „Rzepak” i jest oficjalnym dostawcą państwowym. Cechy jakościowe oleju naszego kontrahenta pozwalają na wykorzystywanie go zarówno do produkcji biodiesla, jak i do konsumpcji w przemyśle spożywczym. Ponadto firma spełnia stosowne normy udokumentowane certyfikatami jakościowymi: GMP+, ISCC-EU, ISO 45001-2020. ISO 9001-2015 i inne. Zdolność produkcyjna zakładu pozwala przetwarzać 300 tysięcy ton nasion roślin oleistych rocznie.

 

 

Zarząd Emitenta informuje, że zawarcie Umowy jest dla Spółki kluczowe z punktu widzenia jak najszybszej realizacji zawartego kontraktu oraz rozszerzenia oferty o asortyment olejów spożywczych i technicznych. Zaś w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 15/2023 z dn. 28 kwietnia 2023 roku, w świetle podpisanej wyżej Umowy, Emitent szacuje, iż realizacja dostaw rozpocznie się nie później niż w 21 tygodniu br. i będzie realizowana przez kolejne 14 dni (zgodnie z ustaleniami i możliwościami logistycznymi naszego kupca).

Całość zamówienia o wartości ok. 2,1 mln zł winna być zrealizowana nie później niż do końca I połowy czerwca br. Prawidłowa realizacja kontraktu otworzy Emitentowi możliwość podpisania umowy na dostawy długoterminowe na rzecz kontrahenta, o którym mowa w Raporcie Bieżącym ESPI nr 19/2023 z dn. 5 maja 2023. Zagwarantuje to Spółce stały przychód na poziomie nie mniejszym niż 8-10 mln zł rocznie i umocnienie pozycji na rynku dostawców i dystrybutorów oleju rzepakowego technicznego.

 

 

Dzięki zawarciu Umowy możemy rozszerzyć katalog naszej oferty, a po pierwszych zrealizowanych dostawach (o czym na bieżąco będziemy informowali na naszych social mediach oraz poprzez komunikaty giełdowe), postaramy się powiększyć listę odbiorców o kolejnych kontrahentów z Polski i Europy Zachodniej.