Komentarz dotyczący zwiększenia potencjału dostaw węgla z Półwyspu Bałkańskiego

W wyniku kilkudniowej wizyty w państwach leżących na terenie Bałkanów odbyliśmy wiele roboczych spotkań  – zarówno z podmiotami, z którymi już współpracę nawiązano, jak i zupełnie nowymi. W przypadku tych pierwszych, z uwagi na ich bieżące zobowiązania, podpisane kontrakty i ogólną sytuację na rynku węgla, nie złożono nam gwarancji, które umożliwiłaby natychmiastowe powiększenia dostaw z kopalni z siedzibami w Bośni i Hercegowinie. Niezależnie od tego zostali zaproszeni na kolejne rozmowy już w maju, gdzie po pierwszych odbiorach Spółka miałaby mieć szansę na wpisanie na listę tzw. kluczowych odbiorców, co wiązałoby się automatycznie ze zwiększeniem przydziału oraz wskazuje na chęć kontynuowania współpracy.

W trakcie prowadzonych rozmów z podmiotami z branży wydobywczej, udało nam się pozyskać kontakt do podmiotów wydobywczych lub dysponujących węglem w parametrach zbliżonych do wymaganych przez nas. Jest to bez wątpienia dodatkowa korzyść, bo pomoże nam to na bieżąco monitorować sytuację i prowadzić dalsze negocjacje w celu uzyskania większych dostaw. Co istotne na terenie Bałkanów znajdują się znaczące zasoby, a surowiec z tego regionu jest zazwyczaj klasyfikowany jako węgiel kamienny lub brunatny, zaś jego jakość jest zróżnicowana w zależności od konkretnej kopalni i pokładu. Przedmiotem ewentualnej kontraktacji będzie zawsze surowiec odpowiadający podpisanym przez Emitenta kontraktom na dostawy.

Dodatkowo w związku z przekazaniem przez naszych lokalnych partnerów pozytywnej rekomendacji odnośnie Spółki i zawartym przez Emitenta kontraktom, w dniu 6 lutego 2023 roku podpisano umowę ramową o współpracy w zakresie doradztwa i organizacji importu węgla z obszaru Bałkanów. Umowa zawarta ze spółką Area Group D.O.O. z siedzibą w Czarnogórze gwarantuje możliwość zdywersyfikowania miejsca zakupu i odbioru surowca, a jednocześnie umożliwia działanie i reprezentowanie Spółki przez osoby związane z tym regionem i znające jego otoczenie biznesowe i gospodarcze. Umowa określa ramowe zasady funkcjonowania i współpracy między Stronami, gdzie wspólnym celem jest kontraktowanie oraz import węgla kamiennego na rzecz Spółki z kopalni oraz od kontrahentów mających swoją siedzibę na ternie Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz Serbii.

Zgodnie z powziętym zobowiązaniem zarząd spółki Area Group D.O.O. niezwłocznie przystąpi do prac związanych z podjęciem rozmów i negocjacji w naszym imieniu. W związku z poczynionymi ustaleniami z kontrahentem Zarząd Spółka nie wyklucza powołania spółki celowej z siedzibą na terenie Czarnogóry lub Bośni i Hercegowiny, która zajęłaby się dbaniem o interesy Emitenta i bieżące kontrolowanie realizacji dostaw. Powołanie takiej spółki nastąpi wspólnie i w porozumieniu z Area Group D.O.O., który to podmiot zobowiązał się do podjęcia jak najszybszych prac związanych z doprowadzeniem do podpisania kontraktów z podmiotami spełniającymi wymagania Emitenta w zakresie dostaw (cena surowca, cena transportu, logistyka, czas realizacji).

Jednocześnie informujemy, że udzieliliśmy osobistego pełnomocnictwa zarządowi spółki Area Group D.O.O. do działania w imieniu MBF Group SA w zakresie prowadzenia rozmów, negocjowania i ustalanie treści umów handlowych w zakresie obrotu, kupna i sprzedaży towarów, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie węgla kamiennego.

Co najistotniejsze, niezależnie od podpisanych umów i podjętych rozmów, najważniejszą kwestią jest fakt, że nawet zakładając najbardziej negatywny scenariusz braku surowca (dosyć mało prawdopodobny), nie rzutuje to na obecny status dostaw w zakresie podpisanego kontraktu z podmiotem litewskim. Naszym celem jest wypełnienie go w 100%, ale mniejsza ilość także będzie także bardzo ogromnie satysfakcjonująca. Na tą chwilę naszym celem jest maksimum i tego się trzymamy, do tego dążymy. Sky is the limit 🙂

Niezależnie od kierunku bałkańskiego zarządzający spółką prowadzą rozmowy w zakresie wszystkich możliwych kierunków dostaw. Wszystko co najważniejsze przy realizacji dostaw i kontraktu, to jakość towaru oraz cena końcowa wraz z transportem. Na „firmowym stole” rozpatrywane są oferty z Kolumbii, Kazachstanu oraz Republiki Południowej Afryki. Przy zagwarantowaniu pełnego bezpieczeństwa dostaw i interesu naszej spółki pracują solidarnie pracownicy emitenta oraz końcowego odbiorcy i płatnika z Litwy. Wszystkie cenotwórcze informacje będziemy przekazywali za pomocą komunikatów giełdowych ESPI.