Wyniki spółek z Grupy MBF w III kwartale 2016

W dniu wczorajszym opublikowaliśmy wyniki finansowe, jakie osiągnęły w III kw. 2016 roku spółki należące do naszej grupy kapitałowej. Praktycznie w każdym z przypadków powinny cieszyć rosnące przychody, które obrazują ich stały rozwój. Cały czas poprawie winny ulec koszty ich prowadzenia i o tym będziemy chcieli z poszczególnymi podmiotami dyskutować już od początku 2017 roku.

Z pewnością wielu Akcjonariuszy z uwagą śledzi wieści pochodzące ze spółki Vabun S.A. Faktycznie jest to jeden bardziej medialnych projektów. Na szczęście na równi z medialnością idzie także wynik finansowy. Po trzech kwartałach br. nasza spółka portfelowa może pochwalić się przychodem na poziomie 863.754 PLN przy 133.454 PLN w roku ubiegłym oraz 143.438 PLN po dwóch kwartałach 2016 roku. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że spółka prowadzi także profesjonalne doradztwo w zakresie szkoleń z dziedziny mediów, reklamy i wizerunku osobistego. Taka działalność może stanowić udaną dywersyfikację głównego przedmiotu aktywności Vabun S.A.

Wzrost przychodów odnotowano także w przypadku dwóch innych spółek z naszej grupy. Widać pierwsze efekty rozpoczęcia działalności operacyjnej przez Rara Avis Sp. z o.o. O ile w roku ubiegłych przychody spółki były na poziomie zerowym, to obecnie spółka wypracowała 611.420 PLN przychodu.

Identycznie wyglądają wyniki Pretendo Sp. z o.o. Rok wcześniej, po III kwartale 2015 roku, spółka nie prowadziła jeszcze właściwej działalności gospodarczej. Obecnie może pochwalić się już wynikiem na poziomie 716.180 PLN przy przychodach 143.220 PLN po dwóch kwartałach 2016 roku.

Niesatysfakcjonujące wyniki na poziomie zysku netto spowodowane są także (oprócz wspomnianych kosztów) wydatkami na rozwijanie ich działalności, czyli inwestycjami w środki trwałe, materiały, wyposażenie czy zasoby ludzkie. Mamy nadzieję, że przynajmniej połowa z naszych spółek portfelowych osiągnie w przeciągu najbliższych 12-18 miesięcy punkt break-even, który spowoduje, że bieżące wydatki inwestycyjne zostaną w pełni pokryte nadwyżkami finansowymi.

Z pewnością najbliżej szybkiego przejścia na dodatnią stronę wyniku jest Vabun S.A., który pod kreską jest tylko i wyłącznie z powodu dokonanych odpisów za brak rozliczeń ze strony firmy Dayli Sp. z o.o. (obecnie w restrukturyzacji). Niemniej utracone korzyści nigdy nie spowodowały utratę płynności finansowej ani atrakcyjności tej spółki i jej produktów, o czym świadczy choćby udane podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. Cały czas aktualny jest także harmonogram upublicznienia spółki, który rozpoczniemy w I kwartale 2017 roku. Do tego czasu powinniśmy zaś przeczytać i usłyszeć o nowych intratnych kontraktach handlowych. Nie wykluczamy także ponownego zwiększenia zaangażowania w spółkę. Rozmowy trwają…

 

wyniki_mbf_mini