O firmie

MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie jest spółką publiczną notowaną na rynku NewConnect pod nadzorem Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Nadzoru Finansowego. Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest:

  1. Bezpośredni obrót hurtowy produktami medycznymi, spożywczymi, chemicznymi i opałem na rynku polskim i europejskim. Oferujemy kompleksową obsługę i pomoc w zakresie pomocy prawnej, organizacji, logistyki i pośrednictwa. Zajmujemy się działalnością w zakresie bezpośredniego pośrednictwa kupna i sprzedaży towarów oraz pełnieniu funkcji brokera. Reprezentujemy interesy nabywcy lub sprzedawcy produktów. Relacje pomiędzy producentem a agentem handlowym mają charakter długookresowy i ustalane są w formie umowy pisemnej w tym dochowania tajemnicy handlowej. Zajmujemy się negocjowaniem lub zawieraniem transakcji w imieniu przedsiębiorstw, których reprezentujemy na podstawie średnio- lub długoterminowych kontaktów.
  2. Doradztwo w zakresie organizacji i pomocy w zdobyciu kapitału na rozwój projektów biznesowych. Pomagamy firmom będącym w początkowej fazie rozwoju, w tym oferujemy usługi związane z finansowaniem akcyjnym, dłużnym i społecznościowym. Analizujemy zmiany i trendy gospodarcze oraz identyfikujemy pojawiające się na rynku potrzeby. Doradzamy rozwiązania finansowe, które są adekwatne do potrzeb i możliwości kontrahentów. Organizujemy kompleksowe doradztwo i obsługę procesu pozyskania kapitału z wybranego źródła. W przypadku atrakcyjnych projektów nie wykluczamy własnego zaangażowania kapitałowego lub przez spółki powiązane lub zależne.
  3. Badania i rozwój w zakresie handlu algorytmicznego („algotrading”) i HFT („High Frequency Trading”), nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych przy pomocy algorytmu komputerowego automatycznie ustalającego indywidualne parametry zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, w tym moment złożenia zlecenia, termin jego ważności, cenę lub liczbę instrumentów będących przedmiotem zlecenia lub sposób zarządzania zleceniem po jego złożeniu, przy czym następuje to bez udziału człowieka lub przy ograniczonym udziale człowieka.

Spółka wspiera wszystkie podmioty wchodzące w skład szeroko pojętej grupy kapitałowej, tak aby działała ona w sposób zorganizowany i zharmonizowany. Podstawową wartością dodaną grupy i długofalowym celem strategicznym jest synergia wynikająca ze współdziałania poszczególnych jej podmiotów. Poszczególne podmioty funkcjonujące w grupie kapitałowej opracowują wstępną koncepcję zarządzania środkami pieniężnymi, która określa zasady dokonywania i przetwarzania płatności, inwestowania i finansowania krótkoterminowego oraz współpracy z instytucjami finansowymi.

MBF Group SA posiada przydzielony kod NATO dla podmiotu gospodarczego (NCAGE Code – NATO Commercial and Government Entity Code) 9AQDH. Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS – NATO Codification System). Kod ten pozwala na bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością w Polsce oraz krajach NATO globalnie oraz Armii USA oraz rządu federalnego i stanowych w USA. Dane firmy zostały wprowadzone do Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) oraz zostaną wprowadzone do:

  1. Bazy NATO Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA – NATO Support and Procurement Agency),
  2. Głównego Katalogu NATO Referencji dla Logistyki (NMCRL – NATO Master Catalogue of References for Logistics) prowadzonego przez NSPA,
  3. Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Logistyki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DLA – Defense Logistics Agency).

Kontrahentom z zewnątrz oraz firmom z naszej grupy kapitałowej zapewniamy wsparcie specjalistów w zakresie budowania modelu biznesowego oraz przeprowadzamy niezbędne analizy rynkowe. Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstw na każdym etapie ich rozwoju – poczynając od firm inicjujących działalność (start-up) poprzez podmioty intensywnie rozwijające się, po przedsiębiorstwa na etapie stagnacji czy szukające nowych pomysłów i rozwiązań (reengineering).

W trosce o jak najwyższe standardy w wypełnianiu obowiązków spółki publicznej oraz przejrzystość działań i profesjonalizm w komunikacji z inwestorem indywidualnym w maju 2014 roku MBF Group S.A. jest członkiem wspierającym polskiego Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.


W drugiej połowie 2024 roku prognozuje się znaczący wzrost popytu na mocznik niepowlekany techniczny. Wynika to ze wzrostu produkcji rolnej, rozwoju przemysłu oraz zwiększonego zastosowanie w oczyszczaniu ścieków

NewConnect zatonął? "Żyjemy nostalgią za niespodziewaną covidową hossą" https://www.bankier.pl/wiadomosc/NewConnect-zatonal-Zyjemy-nostalgia-za-niespodziewana-covidowa-hossa-8765173.html

Przebudowa przejścia granicznego Jagodzin - Dorohusk. Żeby przejeżdżało dwukrotnie więcej ciężarówek z Ukrainy https://www.farmer.pl/fakty/przebudowa-przejscia-granicznego-jagodzin-dorohusk-zeby-przejezdzalo-dwukrotnie-wiecej-ciezarowek-z-ukrainy,147575.html #terminal #Dorohusk #przejściegraniczne #USAID #Polska-Ukraina

Biały cukier krystaliczy ICUMSA 45 | od 540 EUR. Dla zainteresowanych pełna dokumentacja od naszych kontrahentów z UA: zdjęcia produktu, certyfikat jakości, dokumentacja z badań jakościowych

Właściciel holdingu Kernel: Nie czas na spory z UE o eksport żywności https://www.farmer.pl/fakty/wlasciciel-holdingu-kernel-nie-czas-na-spory-z-ue-o-eksport-zywnosci,147483.html #importzUkrainy #zakazimportuzUkrainy #KernelHolding #UkrainawUE #oligarchowie #AndrijVerevsky

Wczytaj więcej