Wyniki finansowe w MBF Group S.A. i Vabun S.A. po I kwartale 2019 roku

W ostatnich dniach opublikowano raporty kwartalne w dwóch naszych kluczowych spółkach: MBF Group S.A. oraz Vabun S.A. W ujęciu jednostkowym w I kwartale 2019 roku MBF Group S.A. odnotowała przychód ze sprzedaży netto na poziomie 1.302.126 zł oraz zysk w kwocie 54.342 zł na koniec kwartału (przy stracie za 42.585 zł rok wcześniej). Wynik skonsolidowany to przychód na poziomie 1.840.356 zł i zysk 85.117,23 zł (przy stracie 136.310 zł rok wcześniej). Suma bilansowa rok do roku uległa zwiększeniu zarówno w ujęciu jednostkowym (z 7.300.776 zł do 12.500.196 zł), jak i skonsolidowanym (z 8.458.348 zł do 14.358.402 zł).

Wynik osiągnięty za I kwartał br. potwierdza opisane w poprzednich raportach założenia i prognozy. W I kwartale 2019 roku doprowadzono do zamknięcia wszystkich planowanych kontraktów stąd przesunięcie przychodów z IV kwartału 2018 roku na I kwartał 2019 roku.

Po raz kolejny jesteśmy zadowoleni z sukcesów spółek współzależnych i stowarzyszonych. Spółki podążają wyznaczoną drogą i z miesiąca na miesiąc włożony kapitał i praca powinny procentować. Większość z firm otrzymała wsparcie w postaci grantów, co dodatkowo przyczyni się do ich rozwoju. Niewątpliwie najważniejszym naszym aktywem jest spółka Vabun S.A. i to jej ekspansji poświęcamy najwięcej czasu i energii.

W I kwartale 2019 roku firma Vabun S.A. wypracowała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 490.770 zł, czyli niemal tyle samo co w analogicznym okresie ubiegłego roku, jednak wówczas odnotowaliśmy stratę w wysokości 183.137 zł, teraz z niekłamaną satysfakcją możemy pochwalić się dodatnim wynikiem netto w wysokości 40.957 zł. Podobnie jak w IV kwartale 2018 roku – zysk został odnotowany przy cały czas ponoszonych nakładach na rozwój nowych produktów, inwestycjach w badania oraz rozwijaniem magazynu w odpowiedni stan zatowarowania.

W I kwartale br. podpisano kluczową umowę z właścicielem „Drogerii Natura”, co powoduje podwojenie miejsc sprzedaży naszych produktów, a także stanowi dowód uznania wysokiej jakości produktów naszej marki, ich rosnącego potencjału sprzedaży oraz umocnienia rozpoznawalności i ekspansji na polskim rynku kosmetyków i perfum. W minionym kwartale rozwiązaliśmy także spór z Domem Mody Chanel dotyczący zastrzeżeń co do wyglądu oraz nazewnictwa perfum damskich Vabun for Lady No.5.