Turbo Projekt z Turbo Grosikiem w jednej drużynie z MBF Group

W dniu 31 października br. doszło do podpisania umowy inwestycyjnej między firmą Turbo Projekt Sp. z o.o. a MBF Group S.A. Podpisanie umowy jest efektem zawartego dwa miesiące temu listu intencyjnego między wspomnianymi podmiotami. Tym samym oficjalnie witamy Turbo Projekt w Grupie MBF.

Zgodnie z postanowień umowy inwestycyjnej podjęto decyzję o zawiązaniu kluczowej współpracy w zakresie:

a. rozwoju projektu związanego z produkcją i sprzedażą produktów pod marką TurboGrosik.
b. dynamicznej ekspansji i rozwoju przedsięwzięcia związanego z managementem, reprezentacją i zarządzaniem interesami osób publicznie znanych i szanowanych,
c. pozyskania kapitału na rozwój przedsięwzięcia ze wsparciem MBF w drodze emisji akcji, obligacji lub tokenów opartych na technologii blockchain.
d. organizacji wprowadzenia spółki akcyjnej zawiązanej w celu rozwinięcia projektu na rynek giełdowy regulowany GPW lub rynek giełdowy alternatywny NewConnect.

Spółka Turbo Projekt dysponuje udzielonym przez pana Kamila Grosickiego prawem wykorzystywania i rozpowszechniania jego wizerunku, rozumianego w szczególności jako utrwalony w formie graficznej lub fotografii obraz piłkarza, w tym zapis głosu oraz zapis w formie pisemnej lub graficznej jego imienia i nazwiska oraz prawem do nazwy (marki) „TurboGrosik Energy Drink”, „Turbo Grosik”, „TurboGrosik”.

Dodatkowymi istotnymi postanowieniami umowy jest ustalenie:

a. zasadniczych warunków zorganizowania dofinansowania projektu przez MBF Group lub podmioty przez MBF wskazane (spółka natychiast rozpoczyna pierwszą rundę rozmów z potencjalnymi ko-inwestorami),
b. ustalenie założeń, zgodnie z którymi strony zawiążą spółkę akcyjną, która będzie prowadziła, rozwijała i realizowała projekt oraz
c. określenie udziału i roli pana Kamila Grosickiego w projekcie, w tym jego wynagrodzenia oraz zaangażowania osobistego i kapitałowego w docelowej spółce.

Ponadto po przedłożeniu Spółce listy inwestorów jej Zarząd zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu doprowadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz podpisania objęcia nowe serii akcji z inwestorami po wynegocjowanej przez MBF Group cenie, a Rada Nadzorcza Spółki zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Turbo Projekt Sp. z o.o. nie wyklucza się, że jeszcze przed końcem bieżącego roku do przedsięwzięcia dołączą kolejne powszechnie znane, szanowane i lubiane osobistości sportu i telewizji, które będą zainteresowane współpracą lub zaangażowaniem finansowym w projekt. Do końca 2018 roku do Turbo Projektu powinno dołączyć jeszcze ok. 4-6 osób z pierwszych i ostatnich stron gazet 😉