Strategia marketingowa – nowa usługa w palecie Grupy MBF

W ramach współpracy z podmiotami z Grupy MBF oraz kontrahentami pochodzącymi z zewnątrz oferujemy profesjonalne przygotowanie strategii marketingowej. Nowe usługi poszerzają i uzupełniają dotychczasą paletę usług. Przygotowując strategię marketingową wskazujemy wg jakich zasad przedsiębiorstwo powinno funkcjonować, aby efektywnie prowadziło działalność oraz osiągało zakładane cele sprzedażowe. Strategia musi być adekwatna, spójna z biznesowym aspektem przedsiębiorstwa. Przeprowadzimy dokładną analizę mocnych i słabych stron działalności, a także zbadamy rynek, szczególną uwagę przywiązując do analizy konkurencji i zdefiniowania grupy potencjalnych nabywców.

Przygotowanie strategii marketingowej obejmuje charakterystykę docelowych grup klientów, w które firma chce inwestować, potrzeby docelowych grup oraz sposób w jaki produkty lub usługi firmy będą te potrzeby zaspokajać i czym mają się wyróżniać w stosunku do oferty konkurencji (pozycjonowanie i wizerunek marki). Dodatkowo istotnym elementem wsparcia ze strony MBF Group jest uzupełnienie ewaluacji kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators), które odzwierciedlają efektywność przedsiębiorstwa w procesie podejmowania decyzji. Oferujemy zaprojektowanie i wdrożenie systemów zarządzania efektywnością w oparciu o kluczowe jej wskaźniki. Przeprowadzamy indywidualne konsultacje i szkolenia z zakresu Balanced Scorecard oraz Key Performace Indicators.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.