Spotkanie zarządu i rady nadzorczej w sprawie skupu akcji własnych

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia interesów spółki MBF Group S.A. i jej Akcjonariuszy w dn. 27 stycznia br. odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej i Zarządu. W ocenie obu tych organów obecny kurs akcji notowanych na rynku NewConnect jest zbyt niski w stosunku do ich wartości godziwej. W związku z powyższym przyjęto do rozpatrzenia możliwość ogłoszenia i uruchomienia programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym Zarząd spółki zobowiązał się do przygotowania dokumentacji w zakresie możliwości wdrożenia programu skupu akcji własnych wraz z poszczególnymi parametrami i warunkami dotyczącymi ewentualnego skupu (czas trwania, widełki cenowe, przeznaczenie). Wstępnie określono, że mógłby on zostać przeprowadzony na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. Co istotne – program skupu akcji własnych musi zostać najpierw zaakceptowany przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Wszelkie wiążące ustalenia i decyzje będą przykazywane publicznie w formie raportów bieżących ESPI.