Ruszamy z rozmowami z kluczowym partnerem

Pod koniec grudnia rozpoczęliśmy negocjacje z przedsiębiorstwem Poczta Polska S.A., czyli z jednym ze strategicznych partnerów, który może okazać się kluczowym kontrahentem w 2017 roku i latach kolejnych. Potencjał, możliwości i zakres ewentualnej współpracy będzie dopracowywany w specjalnie powołanej grupie roboczej. Wstępnie nie określono konkretnego terminu zakończenia rozmów.

Mamy nadzieję na jak najszerszą kooperację skupiając się w głównej mierze na strategii typu „win-win”. W przypadku udanych rozmów i podpisania umowy ramowej pierwszym beneficjentem uzgodnień będzie nasza spółka portfelowa Vabun S.A. Ponad 7.000 placówek Poczty Polskiej będzie mogło być wykorzystane do dystrybucji i sprzedaży osobnej linii kosmetyków przez nią dostarczanych. Pozyskamy ogromną sieć sprzedaży, która dodatkowo będzie zdopingowana indywidualnym programem motywacyjnym.

Nie bez znaczenia będą także dodatkowe usługi, które będziemy mogli świadczyć naszemu kontrahentowi. Najistotniejszą kwestią jest obecnie praca w grupie roboczej oraz negocjacje w zakresie możliwej współpracy. Nie możemy w tym momencie jednoznacznie przesądzić o sukcesie i warunkach brzegowych uzgodnień. O konkretach i postanowieniach poinformujemy w raporcie giełdowym w momencie zamknięcia negocjacji i podpisania umowy ramowej.

Poczta Polska S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej (Bank Pocztowy i Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych) oraz usług logistycznych. Firma rozwija także obszar usług cyfrowych (neoznaczek, neolist, neokartka) realizowanych poprzez platformę internetową – Envelo. (za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_Polska)