Nowe kontrakty na węgiel w Luxury Trade Sp. z o.o.

Coraz lepiej radzi sobie na rynku nasza spółka powiązana Luxury Trade Sp. z o.o. Otrzymaliśmy dzisiaj informację o trzech kolejnych zamówieniach, których łączną wartość można oszacować na nieco ponad 10 mln USD w kontrakcie na cały 2018 rok. Szczegółowe parametry zamówienia oraz marża kontrahentów pozostają tajemnicą handlową.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Luxury Trade, do spółki tej napłynęły oficjalne zamówienia na dostawę kilku frakcji i gatunków węgla.

  • frakcja 0-50 mm, kaloryczność 5200-5500 kcal/kg, dostawa DAP Bruzgi – w cenie 90,00 USD / tonę (w kontraktacji na 40.000 ton w 2018 roku);
  • frakcja 0-50 mm, kaloryczność 6000-6200 kcal/kg, dostawa DAP Bruzgi – w cenie 85,00 USD / tonę (w kontraktacji na 50.000 ton w 2018 roku);
  • frakcja 0-25 mm, kaloryczność 5100-5400 kcal/kg, dostawa DAP Bruzgi – w cenie 78,00 USD / tonę (w kontraktacji na 40.000 ton w 2018 roku);

Łączna wartość kontraktu obejmującego ww. zamówienia wynosi ok. 10.970.000 USD.

Luxury Trade Sp. z o.o. należy do Grupy kapitałowej MBF. Emitent posiada 33,3% udziałów uprawniających do 33,3% głosów na zgromadzeniu wspólników Luxury Trade.