MBF Group wraca do indeksu NCIndex

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała, że na podstawie uchwały Zarządu GPW, po sesji w dniu 15 grudnia 2017 r. zostanie przeprowadzona kwartalna rewizja portfela indeksu NCIndex. Po rocznej karencji oraz w wyniku okresowej korekty w indeksie ponownie znajdą się akcje MBF Group S.A. NCIndex obejmuje wszystkie spółki wprowadzone do obrotu na NewConnect, których liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż 10% i wartość akcji w wolnym obrocie wynosi co najmniej 1 mln PLN, nie znajdują się w upadłości oraz nie zostały zakwalifikowane do segmentu NC Alert.