MBF Group i ChantiiOil łączą siły w branży olejów spożywczych

Podpisana umowa konsorcjum zakłada, że MBF Group SA będzie wyłącznym dostawcą oleju rzepakowego i słonecznikowego dla ChantiiOil, która z kolei będzie konfekcjonowała i dystrybuowała ten produkt na rynku polskim i zagranicznym. Zdaniem zarządu MBF Group zawarcie konsorcjum to krok w kierunku rozwoju spółki w branży olejów spożywczych. Spółka uzyskuje dostęp do gotowej infrastruktury produkcyjnej i doświadczonego zespołu ChantiiOil, co pozwoli jej na zwiększenie skali działalności. Wspólnym celem jest maksymalizacja zysków przy wykorzystaniu doświadczenia każdego z partnerów.

Rynek olejów spożywczych w Polsce i Europie

Rynek olejów spożywczych w Polsce i Europie jest duży i dynamicznie rozwijający się. W Polsce rocznie konsumuje się około 2,5 miliona ton olejów spożywczych, z czego około 70% to olej rzepakowy. W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na oleje roślinne, w tym na olej rzepakowy. Jest to spowodowane m.in. rosnącą popularnością zdrowej diety, a także rosnącymi cenami mięsa i nabiału. Pojawia się także rosnące zainteresowanie zdrowymi alternatywami dla tradycyjnych olejów, co sprzyja wzrostowi popularności olejów roślinnych, takich jak olej rzepakowy i słonecznikowy.

Szanse i perspektywy rozwoju dla MBF Group SA

Współpraca MBF Group SA z ChantiiOil Sp. z o.o. daje Spółce szansę na dynamiczny rozwój w segmencie olejów spożywczych. MBF Group SA będzie miała możliwość zwiększenia przychodów ze sprzedaży oleju rzepakowego i słonecznikowego. Dodatkowo, Spółka będzie mogła wykorzystać know-how i infrastrukturę ChantiiOil Sp. z o.o. do rozwoju działalności w zakresie konfekcjonowania i dystrybucji olejów spożywczych. W przypadku sukcesu współpracy, MBF Group SA może poprawić swoją sytuację finansową. Spółka może spodziewać się wzrostu przychodów, zysku operacyjnego oraz zysku netto.

Partnerzy Konsorcjum szacują zapotrzebowanie surowca na jego konfekcjonowanie, a następnie dystrybucję i sprzedaż na poziomie od ok. 200.000 litrów / miesiąc w pierwszych miesiącach funkcjonowania, do ok. 500.000 litrów / miesiąc pod koniec roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, że z uwagi na konieczność wykonania pełnej certyfikacji linii produkcyjnej, dostawy surowca wykonywane przez Spółkę powinny rozpocząć się pod koniec stycznia 2024 roku.

Dodatkowo umieszczenie logo MBF Group może stanowić formę reklamy dla spółki. Każda butelka oleju jest potencjalnym nośnikiem reklamy, który może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Logo giełdowej spółki może być widoczne w sklepach, domach i kuchniach konsumentów. Umieszczenie znaku firmowego może przyczynić się do poprawy wizerunku marki i zwiększenia rozpoznawalności oraz zaufania konsumentów, inwestorów i akcjonariuszy.

Podsumowanie

Zawarta umowa jest korzystna dla obu stron konsorcjum. MBF Group SA zyskuje nowego klienta i możliwość rozwoju w segmencie olejów spożywczych. ChantiiOil Sp. z o.o. zyskuje stabilnego dostawcę surowca i możliwość zwiększenia sprzedaży. Obecnie rynek olejów spożywczych w Polsce i Europie jest w fazie wzrostu. Współpraca MBF Group SA z ChantiiOil Sp. z o.o. daje obu firmom szansę na wykorzystanie tego trendu i dynamiczny rozwój.