MBF Group awansowała do sektora NC Focus

Na podstawie Uchwały Nr 646/2016 Zarządu Giełdy w dniu 27 marca 2018 roku Giełda Papierów Wartościowych dokonała okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentów rynku NewConnect. Zgodnie z otrzymanym komunikatem spółka MBF Group S.A. została zakwalifikowana do sektora NC Focus.

Wedle obowiązujących regulacji rynku ASO NewConnect przyporządkowanie do danego sektora rynku oznacza szczególne oznaczenie nazwy akcji emitenta w serwisach informacyjnych Giełdy i na stronie internetowej www.newconnect.pl. Kwalifikacja MBF Group do segmentu NC Focus nastąpi począwszy od dnia 3 kwietnia 2018 roku.

 

 

Kryteria kwalifikacji do NC Focus:

Spełnienie co najmniej pięciu z następujących warunków:

  • średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza 12.000.000 zł;
  • wskaźnik cena/zysk jest wyższy niż 0 i niższy niż 50;
  • wskaźnik cena/wartość księgowa jest wyższy niż 0 i niższy niż 10;
  • stopa dywidendy jest wyższa niż 0 (spółka wypłaciła dywidendę);
  • wartość księgowa przekracza 1.000.000 zł;
  • dodatnia dynamika przychodów za ostatnie 4 kwartały;
  • dodatnia dynamika zysku netto za ostatnie 4 kwartały.