Komentarz do artykułu: Nowe projekty i management gwiazd

Spółka notowana na NewConnect działająca w branży doradczo-konsultingowej jest bliska podjęcia współpracy z dwoma podmiotami. Pierwszym jest spółka Carlo Bossi Parfumes tworząca wody toaletowe oraz perfumy. MBF Group analizuje możliwości przekształcenia tej firmy w spółkę akcyjną oraz będzie starała się pozyskać fundusze na jej rozwój ze środków unijnych. Zanim jednak przedsiębiorstwo podejmie konkretne działania inwestycyjne, będzie chciało wspierać firmę, by zwiększyła ona skalę działalności. W planie MBF na bieżący rok jest poszerzenie ekspansji zagranicznej firm z grupy kapitałowej o kolejne kraje (w tym Vabunu założonego przez Radosława Majdana; MBF posiada prawie 50 proc. jego akcji) oraz rozwijanie managementu znanych osób publicznych. MBF Group będzie się starała o pozyskanie kapitału na wymienione działania między innymi w drodze emisji akcji czy obligacji.

Marża za usługi oferowane przez spółkę firmom wchodzącym w skład grupy kapitałowej wynosi od 2 do 5 proc.

– W przypadku podmiotów zewnętrznych marża zależy od intensywności nakładu pracy i wynosi od 10 do 20 proc. – dodaje prezes MBF Group Robert Krassowski.

W najbliższym czasie produkty Vabunu zostaną wsparte kampanią reklamową w jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Spółka planuje też wprowadzić na rynek nowy produkt oraz rozszerzyć sieć dystrybucji.

Drugą potencjalną inwestycją, którą chce rozwijać MBF, jest Turbo Projekt, którego twarzą jest reprezentant Polski w piłce nożnej Kamil Grosicki. Negocjacje trwają już od ponad sześciu miesięcy.

Na finansowe podsumowanie roku MBF musimy jeszcze poczekać, ale na koniec III kwartału skonsolidowany zysk netto sięgał 15,2 mln zł.

Kurs akcji wynosił w piątkowe popołudnie 0,85 zł i nie zmienił się względem czwartkowych notowań

 

Źródło: https://www.parkiet.com/Firmy/304069983-MBF-Group-Nowe-projekty–i-management-gwiazd.html

__________________________________________________________________

 

W związku z opublikowanym artykułem w Gazecie Giełdy Parkiet z pytaniami do spółki zwróciło się kilku akcjonariuszy MBF Group S.A. (m.in. z zapytaniem o emisję akcji, ewentualne uczestnictwo w emisji itd.). Chcielibyśmy w tym miejscu uszczegółowić, że ewentualna emisja udziałów lub akcji nie dotyczy naszej spółki, ale spółek celowych lub tych, które dopiero dołączą do Grupy MBF.

Wszelkie nowe projekty będziemy chcieli przeprowadzić sprawdzoną drogą jaką podążał od momentu zawiązania Vabun. Przewidujemy dla naszych projektów kilka etapów finansowania począwszy od Pre-IPO, a skończywszy na końcowej emisji poprzedzającej na przykład wejście na giełdę (jeśli taka byłaby strategia rozwoju). W każdym z takich przypadków MBF Group będzie brał udział w emisjach, tak aby utrzymać status akcjonariusza lub udziałowca na poziomie 20-50% w głosach na zgromadzeniu.

Na obecną chwilę spółka nie ma zapotrzebowania na zewnętrzny kapitał, który miałby pochodzić np. z emisji akcji. Udział w projektach celowych będzie finansowany ze środków własnych.