Kolejne umowy i kontrakty w spółce Luxury Trade

Od kilku miesięcy systematycznie napływają coraz lepsze wiadomości z naszej spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. Na przełomie kilku ostatnich miesięcy firma podpisała szereg umów o współpracę w zakresie dostaw węgla energetycznego oraz aluminium z obszaru Federacji Rosyjskiej.

Polska jest największym w Unii Europejskiej i drugim w Europie producentem węgla kamiennego. Jednak krajowa produkcja, z roku na rok, jest coraz mniejsza. Najwięcej węgla kamiennego sprowadzamy z Federacji Rosyjskiej. Udział rosyjskiego węgla w całym imporcie tego surowca wynosi około 70 procent. Według wstępnych szacunków w roku 2018 na węgiel z Rosji wydany zostanie niemal miliard dolarów

Pierwszą umowę podpisano w dniu 16 sierpnia 2018 roku, a jej przedmiotem jest (a) określenie zasad wzajemnej współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw węgla energetycznego, (b) ustalenie warunków terminowych dostaw węgla zgodnie z kontraktowymi parametrami jakościowymi, (c) zapewnienie zbytu węgla energetycznego znajdującego się w ofercie Luxury Trade oraz odbiór towaru przez kontrahenta w uzgodnionych ilościach i terminach.

Z kolei w dniu 20 sierpnia 2018 roku podpisano umowę z firmą Victorin Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a jej przedmiotem jest m.in. (a) zachowanie całkowitej poufności odnośnie źródeł prowadzonych interesów przez strony oraz (b) zobowiązanie do nie podejmowania transakcji z podmiotami, których nazwy zostały uzyskane w wyniku wzajemnej współpracy.

W dniu 18 września 2018 roku zawarto ze spółką Atartrade LLC z siedzibą w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych list intencyjny, którego przedmiotem jest sprzedaż aluminium typ A7 w dostawach CIF na porty europejskie. W przypadku zawarcia właściwej umowy handlowej strony szacują wielkość dostaw na max. 3.000 ton / miesiąc.

I w końcu w dniu 22 października 2018 roku przekazano informację w sprawie podpisania kolejnej umowy o współpracy handlowej ze spółką z siedzibą w Małaszewiczach, woj. lubelskie. Przedmiotem umowy jest określenie zasad wzajemnej współpracy stron w zakresie sprzedaży i dostaw węgla energetycznego na rzecz potencjalnych kontrahentów wskazywanych każdorazowo przez Luxury Trade. Na mocy postanowień spółka zobowiązuje się m.in do dotrzymywania kontraktowych parametrów dostarczanego węgla (ilość, typ, sortyment, klasa jakościowa) oraz niepodejmowania samodzielnych działań celem zawarcia kontraktów handlowych z kontrahentami wcześniej wskazanymi przez Luxury Trade (zasada wyłączności oraz wzajemnie obowiązki lojalnościowe).

Jak wynika z danych Eurostatu, od początku 2018 roku do końca maja Polska sprowadziła z Rosji 5,12 mln ton węgla, czyli prawie tyle, ile w całym 2016 r. i więcej niż w całym 2015 r. Całkowity import węgla przekroczył w tym czasie 7 mln ton, z czego ponad 70 proc. pochodziło z Rosji. Najwięcej rosyjskiego węgla kupują ciepłownicy oraz składy opału. Wynika to z jego dobrej jakości, a przede wszystkim niskiej zawartość siarki.

Luxury Trade Sp. z o.o. należy do Grupy MBF. Emitent posiada w spółce 800 udziałów, które stanowią 33,3% udziałów w kapitale zakładowym i uprawniają do 33,3% głosów na zgromadzeniu wspólników Luxury Trade.