Kolejna spółka w drodze po gotówkę z programu 4Stock

Otrzymaliśmy informację, że w dniu wczorajszym kolejna spółka należąca do Grupy MBF, tj. Rara Avis Sp. z o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1.5 4Stock. Firma aplikowała w II etapie naboru. Wedle założonego harmonogramu do upublicznienia spółki na rynku NewConnect miałoby dojść latem 2018 roku.

Co warte przypomnienia, w I etapie zakończonym w lutym 2017 roku, pozytywną ocenę formalną i merytoryczną otrzymały: MBF Group S.A. oraz Vabun S.A. Lada chwila obie spółki będą podpisywały z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości stosowne umowy o dofinansowanie.

Rara Avis Sp. z o.o. wykonuje działalność pod szeroko pojętą definicją „art-bankingu”. W pierwszej kolejności są tzw. inwestycje alternatywne, tj. handel i obrót przedmiotami kolekcjonerskimi, dziełami sztuki, obrazami, banknotami, monetami itd.

Dodatkowo spółka zajmuje się doradztwem w zakresie obrotu takimi produktami. Rynek „art bankingu” na świecie osiągnął w miarę stabilną pozycję, natomiast jego polski odpowiednik nie może być jeszcze uznany za rozwinięty. Wśród oferowanych na rynku propozycji widać zwiększającą się liczbę ofert inwestowania w dzieła sztuki tak ze strony banków, funduszy inwestycyjnych jak i niezależnych doradców. W planach firmy Rara Avis Sp. z o.o. jest otwarcie domu aukcyjnego i rozszerzenie funkcjonalności e-sklepu o rozbudowanie systemu IT do profesjonalnego zarządzania magazynem (w tym integracja z aktualnie działającym e-sklepem).

Rara Avis Sp. z o.o. współpracuje z klientami i innymi podmiotami gospodarczymi, które to podmioty poszukują możliwości dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, a z drugiej strony są one zainteresowane lokowaniem środków w nowe klasy aktywów. Ostatnie kryzysy finansowe unaoczniły wszystkim inwestorom, że od papierowych i chwilowych zysków na giełdzie, ważniejsze są aktywa rzeczywiste i namacalne. Rara Avis chce wypełnić tą lukę będąc jednocześnie doradcą inwestycji alternatywnych oraz oferując elektroniczną platformę wymiany takich dóbr i aktywów.

Powodzenie w kolejnych naborach zaostrzyło apetyty spółek z naszej Grupy i nie wykluczone, że w III lub IV (ostatnim) naborze weźmie udział jeszcze jedna spółka z portfolio MBF Group. O wszelkich wiążących decyzjach, które będą do nas docierały będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.