Inwestycja portfelowa bliżej rynku NewConnect

W nawiązaniu do informacji z dnia 17 maja br. otrzymaliśmy informację zwrotną o ostatecznym przygotowaniu dokumentu informacyjnego spółki na potrzeby złożenia go do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co zostało de facto uczynione na przełomie ostatniego miesiąca.

Wiadomość ta oznacza, że istnieje realna szansa na upublicznienie spółki, w której MBF Group S.A. wraz ze spółką zależną MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. posiada 62.000 akcji na łączą kwotę 272.800 zł. Niezależnie od powyższego i bez bezpośredniego związku dalsze 33.5000 akcji o łączniej wartości 147.400 zł nabyły inne podmioty powiązane lub stowarzyszone od spółki MBF Group S.A.

Niestety charakter zawartych umów oraz wzajemna klauza poufności uniemożliwiają nam na dzień dzisiejszy jednoznaczne wskazanie obiektu inwestycji, w tym danych, które mogłyby jednoznacznie zidentyfikować podmiot (z wyjątkiem informacji, których ujawnienie wymagane jest przepisami prawa)

Inwestycja opisana wyżej oraz raportem bieżącym ESPI nr 9/2017 z dnia 17 maja 2017 roku ma charakter średnioterminowy z zakładanym wstępnie horyzontem wyjścia do 24 miesięcy.