Indywidualna misja gospodarcza w Dubaju – pierwsze podsumowanie

W ramach misji celem MBF Group SA było pozyskanie nowych inwestorów i partnerów biznesowych, co przyczyniłoby się do zwiększenia kapitału i rozwoju Spółki oraz nawiązanie strategicznych relacji, które umożliwią nam dostęp do nowych rynków, klientów i możliwości rozwoju. Zawarcie porozumienia z Al-Ali Holdings wzmacniło wzajemne relacje i świadczy o wzajemnym szacunku obu stron do prowadzonych przedsięwzięć. Celem kadry zarządzającej MBF Group SA jest zachęta do współpracy w ramach działalności handlowej Spółki z naciskiem na pełne finansowanie zawartych kontraktów handlowych (olej napędowy, węgiel, oleje spożywcze i in.).

W ramach odbytej misji gospodarczej podpisano wstępne porozumienia w zakresie współpracy. Odbyto także szereg rozmów i spotkań, które powinny przełożyć się na przyszłą współpracę z kontrahentami z Bliskiego Wschodu.

  

  

Dodatkowym efektem odbytych rozmów było przesłanie do Al-Ali Holdings notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa. Na jego mocy upoważniono fundusz do reprezentowania i występowania w imieniu Spółki we wszystkich sprawach dotyczących m.in:

  1. Wspólnych projektów inwestycyjnych i biznesowych, które będą prowadzone za zgodą i w porozumieniu z Al-Ali Holding i MBF Group SA.
  2. Oferowania i prezentowania projektów biznesowych przygotowanych przez MBF Group SA.
  3. Pozyskiwania środków finansowych na rozwój innowacyjnych i dochodowych projektów.
  4. Pozyskiwania środków finansowych na przejęcie działających przedsiębiorstw w Polsce i Europie.
  5. Przygotowywania i zawierania umów inwestycyjnych dla projektów prowadzonych przez Al-Ali Holding i MBF Group SA.

  

Wzmiankowane Pełnomocnictwo jest ważne od dnia podpisania do odwołania. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie zmienione lub cofnięte. Na kolejne efekty przeprowadzonych spotkań i całej odbytej misji gospodarczej należy oczekiwać w kolejnych tygodniach i miesiącach bieżącego roku.