Due diligence w trzech spółkach kapitałowych

W ostatnich kilku dniach raportami bieżącymi ESPI emitent poinformował o podpisaniu umów pośrednictwa w sprawie nabycia spółek. Łącznie chodzi o trzy spółki kapitałowe, które działają w Polsce Zachodniej, a jedna z nich także poza jej granicami. Stosowne informacje przekazane zostały kolejno w raportach bieżących ESPI nr: 25/2016, 26/2016 i 27/2016.

Każda z trzech umów zobowiązuje strony do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji ekonomicznych i organizacyjnych dotyczących nabywanego podmiotu oraz wykorzystywania ich jedynie w celach związanych z jego badaniem i analizą pod względem kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. W dwóch przypadkach (na prośbę sprzedających) klauzula poufności obejmuje także nazwę spółki.

Pierwsza z firm prowadzi działalność na rynku ubezpieczeń, windykacji przedsiębiorstw oraz ochrony prawnej kierowanej do osób fizycznych, mikroprzedsiębiorstw i MŚP. W latach 2010 – 2015 podmiot wypracował łączne przychody na poziomie ok. 5.511 tys. zł. (pięć milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych).

Druga spółka prowadzi działalność w zakresie edukacji, rozrywki oraz handlu artykułami dziecięcymi. W przypadku nabycia udziałów MBF Group S.A. nie wyklucza dokapitalizowania podmiotu oraz jego upublicznienia.

I w końcu trzecia z firm, czyli Thomas Lowerton Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, prowadzi działalność w branży usług medycznych i lekarskich, fizjoterapii oraz handlu kosmetykami i farmaceutykami. Także i w tym przypadku, bo ewentualnym nabyciu udziałów zarząd MBF Group S.A. nie wyklucza dokapitalizowania podmiotu oraz jego upublicznienia.

Audyt w zakresie ewentualnych ryzyk prawnych obejmuje wszystkie okoliczności istotne dla efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania podmiotu w przyszłości. W zależności od specyfiki spółki, w każdym wypadku jego zakres jest nieco inny.

Planowany termin zakończenia badania spółek oraz ewentualna transakcja nabycia udziałów upływa 21 października 2016 roku. Niewykluczone jednak, że poszczególne decyzje zostaną podjęte przed wspomnianą datą.