Coraz bliżej rumuńskiego rynku giełdowego AeRo

Jeszcze w I kwartale bieżącego roku MBF Financial Advisory SRL – spółka celowa notowanej MBF Group S.A. – powinna otrzymać licencję autoryzowanego doradcy rumuńskiego rynku giełdowego AeRo. Wszystkie czynności w MBF Financial Advisory SRL związane z organizacją prac i wyznaczeniem strategii na najbliższe lata zostały zamknięte i ustalone.

Pierwszym krokiem naszej ekspansji na rynku rumuńskim będzie złożenie wniosku o przyznanie licencji autoryzowanego doradcy rynku AeRo działającego pod nadzorem Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Niezależnie od powyższego nasz rumuński podmiot rozpoczął działalność na tamtejszym rynku kapitałowym. Świadczone usługi związane są m.in. z doradztwem w zakresie pozyskiwaniem kapitału. Firma udziela pomocy i doradztwa w związku z niepublicznymi emisjami akcji, emisjami prywatnymi i publicznymi oraz wtórnymi ofertami publicznymi.

MBF Group S.A. posiada w przedsiębiorstwie prawa rumuńskiego 100 udziałów, tj. 50% kapitału zakładowego, które uprawniają do 50% głosów na zgromadzeniu spółki. Drugim udziałowcem MBF Financial Advisory SRL posiadającym także 100 udziałów jest podmiot dysponujący wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, w szczególności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania emisji prywatnych i publicznych, posiadający licencję autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz autoryzowanego doradcy rynku Catalyst.

MBF Financial Advisory SRL w niedalekiej przyszłości zamierza podjąć działania w kierunku upublicznienia i wprowadzenia do obrotu na rynku AeRo spółek portfelowych Emitenta oraz podmiotów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi Emitent współpracuje lub współpracę taką nawiąże.