Autoryzowany Doradca rynku alternatywnego AeRO w Grupie MBF

W dniu dzisiejszym poinformowaliśmy w raporcie giełdowym EBI nr 6/2016 o przyznaniu licencji Autoryzowanego Doradcy rumuńskiego rynku giełdowego AeRO. Decyzja została dokonana w drodze podjęcia Uchwały Zarządu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Zawiadamiamy jednocześnie, że spółka powiązana MBF Financial Advisory SRL rozpoczęła przygotowania ukierunkowane na upublicznienie i wprowadzenia do obrotu na rynku AeRO spółek portfelowych Grupy MBF, a także innych z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi MBF Group współpracuje lub współpracę taką nawiąże.

Dodatkowo niejako niezależnie od powyższego nasza rumuńska firma prowadzi bieżącą działalność związaną z doradztwem w zakresie pozyskiwaniem kapitału. Firma świadczy pomoc w zakresie niepublicznych emisjami akcji, emisji prywatnych i publicznych oraz wtórnych ofert publicznych.

– Mamy nadzieję, że wyjście z usługami poza granice Polski pozwoli nam na skuteczną dywersyfikację przychodów spółki i umożliwi znaczne poszerzenie portfolio klientów – tłumaczy Robert Krassowski, Prezes Zarządu MBF Group S.A. – W najbliższych dniach chcemy podpisać z bukaresztańską giełdą dodatkową umowę o współpracy, która otworzy nam nowe możliwości działania na rynku w Rumunii – kończy Krassowski.

Notowana na rynku NewConnect MBF Group S.A. posiada w spółce prawa rumuńskiego 100 udziałów, tj. 50% kapitału zakładowego, które uprawniają do 50% głosów na zgromadzeniu spółki. Drugim z udziałowców jest Blue Oak Advisory Sp. z o.o. – podmiot dysponujący wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, w szczególności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania emisji prywatnych i publicznych, posiadający licencję Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect oraz Autoryzowanego Doradcy rynku Catalyst.

MBF Group S.A. jako fundusz kapitałowy inwestuje głównie w podmioty związane z rynkiem IT, ICT, e-biznes oraz e-commerce. Spółka specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału dla firm, inwestycjach typu seed i pre-ipo oraz kompleksowej obsłudze transakcji na rynku kapitałowym.