Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2012. Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 3/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku termin publikacji raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2012 przypadał na dzień 14 czerwca 2013 r.
W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2012 został ustalony na 24 maja 2013 r. Powyższa zmiana wynika z konieczności dostosowania terminu publikacji raportu rocznego do obecnego brzmienia regulaminu ASO.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu