Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok

Zarząd Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2012. Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 18/2013 z dnia 27 marca 2013 roku termin publikacji raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2012 przypadał na dzień 24 maja 2013 r.
W związku z powyższą zmianą, nowy termin publikacji raportu rocznego Emitenta za rok obrotowy 2012 został ustalony na 31 maja 2013 r.

Pozostałe terminy przekazywania raportów okresowych Spółki pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu