Zmiana składu Rady Nadzorczej

Zarząd Mobile Factory S.A. niniejszym informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 stycznia 2013r. postanowiło odwołać ze składu Rady Nadzorczej:
1) Pana Macieja Jarzębowskiego,
2) Pana Michała Uherka,
3) Panią Urszulę Jarzębowską,
4) Pana Radosława Ziętka,
5) Pana Mariusza Ciepłego.

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej:
1) Pana Roberta Krassowskiego,
2) Pana Sławomira Kliszko,
3) Pana Janusza Maciejewskiego,
4) Pana Rafała Harasimowicza,
5) Pana Mariusza Witkowskiego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu