Zawarcie warunkowej umowy objęcia akcji

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2013 roku do siedziby Emitenta wpłynęła warunkowa umowa objęcia akcji („Umowa”) w innym przedsiębiorstwie z branży cleantech.

Firma będąca przedmiotem Umowy zajmuje się tworzeniem i sprzedażą systemów mających na celu zmniejszanie zużycia energii w miejscach, w których jest to możliwe. Przedsiębiorstwo dostarcza firmom i instytucjom kompleksowe rozwiązania w zakresie elektronicznych systemów kontroli i sterowania zużycia mediów. Ponadto firma posiada prężnie działający dział badań i rozwoju (R&D) z ogromnym praktycznym doświadczeniem w nowoczesnych technologiach elektronicznych.

Zgodnie z treścią zawartej Umowy, Emitent obejmie akcje tego przedsiębiorstwa za cenę 256.500,00 zł. Warunkiem realizacji Umowy jest inwestycja innego inwestora instytucjonalnego w przedsiębiorstwo. Ewentualna transakcja nabycia akcji zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta.

W opinii Zarządu Mobile Factory S.A. zawarcie niniejszej Umowy będzie miało pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki. Ponadto wartość zawartej umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu