Zawarcie umowy ramowej ws. produkcji i sprzedaży rękawiczek MBF Medical NitrAG SoftTouch

W dniu dzisiejszym MBF Group S.A. formalnie zawarł Umowę ramową dotyczącą produkcji i sprzedaży rękawiczek pod marką MBF Medical NitrAG SoftTouch. Umowa została podpisana na wyłączność ze spółką AGL Grup Petrol Kozmetik Medikal z siedzibą w Istambule w Turcji. Zawarcie Umowy jest efektem wielotygodniowych rozmów i negocjacji, które zostały aktualnie sformalizowane i zawarte we wzmiankowanym porozumieniu.

Bez wątpienie zawarcie Umowy stanowi kluczowy element w rozwoju MBF Group SA, także pod kątem aktualizacji strategii rozwoju. Podpisanie umowy może stać się kamieniem milowym w naszym rozwoju, bo dzięki niej dołączamy do siatki europejskich producentów i dystrybutorów produktów ochronnych i medycznych, które będą sprzedawane nasz naszą marką własną. Nie mamy wątpliwości, że reżim sanitarny pozostanie na długo w świadomości krajów na całym świecie. Wykorzystując nasze doświadczenie z 2020 roku chcemy wejść szczebel wyżej w zakresie produkcji i dystrybucji produktów ochronnych i medycznych.

Zgodnie z przekazanym komunikatem giełdowym – przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy między MBF Group SA i AGL Grup Petrol w zakresie produkcji i sprzedaży asortymentu medycznego pod marką własną MBF Medical NitrAG SoftTouch, w tym rękawiczek ochronnych posiadających ochronę antywirusową, świadectwa zgodności CE, zgodnych z europejskimi normami EN 455, EN 374 i EN 420 oraz spełniających dyrektywę unijną produktu medycznego 93/42/EEC lub 94/42/EEC. Zgodnie z Umową AGL Grup Petrol zobowiązał się do cyklicznych dostaw towarów pod marką MBF Medical NitrAG SoftTouch zgodnych ze specyfikacją poszczególnych zamówień.

Co szczególnie warte uwagi, jeszcze w trakcie prowadzenia negocjacji z AGL Grup Petrol dokonano zgłoszenia produktów będących przedmiotem Umowy do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, co umożliwia ich natychmiastowe wprowadzenie do obrotu na terenie Polski. Produkty pod marką MBF Medical NitrAG SoftTouch posiadają własne projekty opakowań zgodne z zarejestrowanymi logotypami Emitenta oraz AGL Grup Petrol (w tym zastrzeżone znaki towarowe). Rękawiczki ochronne posiadają wszelkie wymagane prawem europejskim certyfikaty potwierdzające spełnienie normy w tym najwyższy stopień ochrony przed bakteriami, grzybami i wirusami (EN 374-5 Virus, przebadane zgodnie z ISO 16604:2004 metoda B).

Rękawiczki ochronne MBF Medical NitrAG SoftTouch, tak jak i pozostałe produkty naszego kontrahenta, posiadają certyfikację w zakresie najważniejszych i najsurowszych norm prawa unijnego, m.in.:

– zaś ich produkcja prowadzona jest zgodnie z najwyższymi standardami i normami potwierdzonymi certyfikacją:

  • ISO 10002:2018
  • ISO 13485:2016
  • TS ISO 9001:2015
  • TS ISO 45001:2018
  • TS ISO 22000:2018
  • TS ISO 14001:2015

Co warte podkreślenia – mimo spełnienia najostrzejszych wymogów jakościowych udało nam się wynegocjować i ustalić bardzo atrakcyjne warunki handlowe, które umożliwią nam ofertowanie produktu w cenie ok. 3,50-4,00 Euro / pudełko (w zależności od wielkości zamówienia hurtowego) przy obecnych cenach rynkowych za podobne produkty 6,00-8,50 Euro. Najistotniejsze przy tym jest uzyskanie wyłączności i sprzedaż produktów pod marką własną. Zarząd Spółki oraz nasi podwykonawcy bez zbędnej zwłoki przystąpią do wprowadzenia produktów na rynek polski oraz krajów ościennych. O wszelkich kluczowych kontraktach, dostawach lub zamówieniach Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi. Na bieżąco powinniśmy także informować o istotnych zdarzeniach za pomocą naszych kanałów na social media i stronie internetowej.

Niezależnie od powyższej Umowy podpisaliśmy Umowę o współpracy nienaruszająca przepisów prawa i nie podlegająca ujawnieniu (NCNDA) na mocy której Strony zobowiązały się współpracować na zasadzie wyłączności i z zachowaniem tajemnicy, co do pozyskanych informacji i kontaktów handlowych. Mamy ogromną nadzieję, że rozpoczęcie produkcji i sprzedaży rękawiczek MBF Medical NitrAG SoftTouch jest pierwszym etapem długofalowej współpracy z renomowanym tureckim kontrahentem. W dalszej kolejności chcielibyśmy sukcesywnie rozszerzać oferowany asortyment o kolejne produkty ochronne i medyczne – oczywiście wszystko pod naszą marką MBF Medical.