Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Mobile Factory S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do siedziby Spółki podpisana umowa sprzedaży domeny internetowej mobilefactory.com zawarta ze spółką prowadzącą usługi doradztwa gospodarczego. Wartość umowy wynosi 30.000 zł brutto. Sprzedaż ww. domeny internetowej wynika bezpośrednio z faktu, iż Emitent kieruje swoją ofertę głównie do klientów krajowych i do obiegu informacji elektronicznej wykorzystuje posiadaną przez siebie domenę mobilefactory.pl

Zarząd uznał umowę za istotną ze względu na cel je zawarcia tj. zabezpieczenie płynności finansowej Spółki, a tym samym jej wpływ na dalszą działalność Emitenta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu