Wyniki finansowe Grupy MBF za II kwartał 2014 r.

Zarząd spółki w informacji przekazanej akcjonariuszom poinformował, iż w kwietniu tego roku całkowicie zamknięto inwestycję krótkoterminową w spółkę Certus Capital S.A.. Spółka ta zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 26 listopada 2013 r. Wedle słów Katarzyny Czub inwestycja w Certus Capital S.A., zrealizowana w ramach oferty pierwotnej IPO należała do bardzo udanych – dając solidny zysk na poziomie przekraczającym 100%.

Jak tłumaczy Prezes Zarządu Grupy MBF udaną inwestycję i jej przełożenie na wynik finansowy na pierwszy rzut oka nie widać w skróconym sprawozdaniu finansowym z uwagi na dokonane reinwestycje środków, które MBF Group S.A. zrealizował jeszcze w II kwartale 2014 r. Chodzi tu m.in. o dokapitalizowanie spółki Apanet S.A., której debiut miał miejsce nie całe trzy tygodnie temu, tj. 17 lipca 2014 r.

Zarząd MBF Group S.A. po raz kolejny zwraca uwagę, iż coraz istotniejszą pozycję w wynikach spółki ma działalność inwestycyjna. Jak się okazuje, to właśnie w tym miejscu, ze szczególnym uwzględnieniem rachunku przepływów pieniężnych, inwestorzy i akcjonariusze mogą znaleźć konkretne przełożenie na inwestycje kapitałowe realizowane przez Grupę Kapitałową MBF.

Wedle informacji przedstawionych w raporcie kwartalnym, do końca 2014 roku spółka zamierza ponownie wziąć udział w co najmniej jednej inwestycji krótkoterminowej z horyzontem do 12-miesięcy. Jak napisano, zakładając średnią stopę zwrotu opartą na dotychczasowych zyskach w spółki Certus Capital S.A. oraz Apanet S.A. – Grupa MBF liczy, że na koniec bieżącego roku będzie mogła pochwalić się zyskiem netto przewyższającym wynik z 2013 roku.

Raport dostępny pod adresem: Raporty Okresowe MBF Group S.A.