Wynik finansowy będzie jeszcze lepszy

W dniu 3 listopada br. Grupa MBF opublikowała raport okresowy za III kwartał 2014 roku. W raporcie zwraca uwagę znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży. Przychody MBF Group S.A. wyniosły niemal 1,1 mln zł, co było zdecydowanie wyższym poziomem niż rok wcześniej, kiedy było to niecałe 332 tys. zł. Z kolei zysk netto w III kwartale wyniósł 138,5 tys. zł wobec zysku w roku ubiegłym na poziomie 73,5 tys. zł. Znacznie wyższa była EBITDA, która wzrosła z 30 do ponad 134 tys. zł. Nieco wyższy zarobek wykazano na poziomie netto – Emitent zarobił na czysto 73 tys. zł w porównaniu do 28 tys. zł przed rokiem.

Tak dobre wyniki były efektem zamkniętych inwestycji kapitałowych w spółki Apanet S.A. oraz Certus Capital S.A. Dodatkowo Grupa MBF podpisała i zrealizowała kilka intratnych umów pośrednictwa i doradztwa finansowego oraz pozyskania kapitału na firm na wczesnym etapie rozwoju. Nie bez znaczenia jest fakt, że na bieżąco wykonywane są zamówienia na zaprojektowanie i wykonywanie aplikacji mobilnych (na platformy iOS, Windows Mobile i Android).

Dzięki takiej mocno zdywersyfikowanej strukturze przychodów MBF Group S.A. posiada silne fundamenty na przyszłość. Z kolei IV kwartał powinien być równie obiecujący, bo spółka negocjuje podpisanie znaczącej umowy na pozyskanie kapitału oraz prowadzi rozmowy z zagranicznym partnerem w celu wejścia z usługami na rynek Europy Środkowo-Wschodniej.

Wobec zaprezentowanych wyników, dwa dni po publikacji raportu kwartalnego, opublikowliśmy korektę w górę prognoz wyniku finansowego za cały 2013 rok. Prognozowane przychody spółki w całym 2014 roku mają wynieść 2,650 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniej prognozy aż o 96,3%. Ponadto o 100% wzrośnie zysk z działalności operacyjnej – z 50 tys. zł do 100 tys. zł. Korekta w górę nastąpiła także na poziomie ostatecznego zysku netto, który prognozowany jest teraz na 220 tys. zł (wzrost o 29,4%).