Wykaz akcjonariuszy posiadających min. 5% głosów na NWZ

Zarząd Mobile Factory S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZA oraz w ogólnej liczbie głosów.

W związku z faktem, iż dnia 19 grudnia 2012r. została ogłoszona przerwa w obradach NWZ trwająca do dnia 17 stycznia 2013r., Spółka podaje wskazany powyżej wykaz na każdy z dni obrad.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu