Wydłużenie czasu obowiązywania listu intencyjnego

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z podpisaniem listu intencyjnego w dniu 6 maja 2013 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 30/2013 z dn. 6 maja 2013 roku, niniejszym strony listu postanowiły zgodnie przedłużyć czas jego obowiązywania do dn. 31 lipca 2013 roku.

O dalszym przebiegu i wyniku rozmów Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu