Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Mobile Factory S.A. zawiadamia, iż w dniu 1 lutego 2013 r. powziął informację o wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podczas posiedzenia, które odbyło się dnia 25 stycznia 2013 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego w osobie Pana Roberta Krassowskiego oraz Wiceprzewodniczącego w osobie Pana Sławomira Kliszko.

Pan Robert Krassowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania Informacją w Biznesie. Posiada tytuł magistra w specjalności E-Biznes oraz tytuły Bachelor of Arts i Master of Science nadane przez brytyjską uczelnię Oxford Brookes University. Specjalista analizy rentowności inwestycji w branży IT/ICT. Przez ponad osiem lat pracował w branży telekomunikacyjnej, m.in. w Biurze Inwestycji Pionu Techniki PTK Centertel oraz w Departamencie Technologii Inwestycyjnych Grupy TP. Obecnie Prezes Zarządu Alkor Trade Sp. z o.o. – funduszu venture capital oraz Prezes Zarządu Ads Promotion Sp. z o.o. Zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Planet Soft S.A.

Pan Sławomir Kliszko, ukończył studia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera. W latach 2001-2011 był właścicielem firmy Ferrum System, działającej w branży budowlanej. Od 2010 jest właścicielem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne eMK-MED” oraz znaczącym udziałowcem w Alkor Trade Sp. z o. o., z ramienia której zasiadał Radzie Nadzorczej Compress SA.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu