Wybór animatora rynku

Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że DOM MAKLERSKI BDM S.A. od dnia 2 lutego 2012 r. pełnić będzie zadania Animatora Rynku dla praw do akcji spółki MOBILE FACTORY S.A. (PLMBFCR00034)

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu