Umowa z Fundacją Simedical w sprawie wirusa 2019-nCoV (COVID-2019)

MBF Group zawarł umowę ramową z Fundacją Simedical w zakresie zawiązania ścisłej współpracy dotyczącej sprzedaży produktów medycznych. Na mocy umowy strony zobowiązały się wykonywać komercyjne usługi oraz obrót towarami związanymi m.in. z profilaktyką i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa 2019-nCoV (COVID-19).

Katalog usług zawiera m.in. świadczenie usług wykorzystania kanałów sprzedażowych będących w posiadaniu Fundacji dla produktów medycznych związanych z wirusem 2019-nCoV, analizę możliwości eksportu produktów medycznych oraz ich eksport do odbiorców poza terenem Polski, konsulting w zakresie handlu detalicznego i hurtowego w Polsce i zagranicą oraz doradztwo i import produktów celem dystrybucji na rynku polskim.

Fundacja Simedical zajmuje się m.in.: ochroną i promocją zdrowia, działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, działalnością na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym oraz działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości gospodarczej. Fundacja działa pod nadzorem Ministerstwa Finansów.

W nawiązaniu do Raportu bieżącego ESPI 4/2020 z dn. 3 marca 2020 roku dodatkowo zawiadamiamy, że Emitent prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprowadzenia i dalszej dystrybucji artykułów medycznych związanych z profilaktyką przed wirusem 2019-nCoV (COVID-19). Informujemy, że najbardziej zaawansowane rozmowy prowadzone są z kontrahentami z Ukrainy, Czech oraz Indii i dotyczą one zakupu i dalszej dystrybucji na terenie Polski nie mniej niż 1.000.000 maseczek ochronnych trójwarstwowych (z certyfikatem EN 14683 TYPE I, BFE≥95%). Emitent zawiadamia, że posiada portfel zamówień na towary związane z profilaktyką przed wirusem 2019-nCoV, a ostateczne ustalenia dotyczą spraw ceny, terminu dostawy i jakości towaru. O wszelkich wiążących umowach i kontraktach Emitent będzie informował na bieżąco raportami giełdowymi.

 


Update: 16 marca 2020 r.

Wszelkie zapytania ofertowe dotyczące maseczek 3-warstowych z certyfikatami ISO oraz CE, fartuchów ochronnych, termometrów bezdotykowych i innego asortymentu prosimy składać tylko i wyłączenie drogą mailową! Nie mamy możliwości na bieżąco obsługiwać połączeń telefonicznych.