UE znosi opłaty celne i VAT na import środków medycznych

Optymistyczna decyzja dla wszystkich potencjalnych nabywców artykułów medycznych i ochronnych w walce z koronawirusem! 3 kwietnia br. Komisja Europejska zatwierdziła wniosek państw członkowskich w sprawie czasowego zniesienia ceł i podatku VAT na sprowadzane do UE maseczki, respiratory i inny sprzęt medyczny do walki z koronawirusem – poinformowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Komisja wezwała państwa członkowskie, a także Wielką Brytanię, do złożenia wniosków o uchylenie ceł i podatku VAT od przywozu sprzętu ochronnego i innego sprzętu medycznego z państw trzecich 20 marca. Wszystkie kraje UE i Zjednoczone Królestwo złożyły odpowiednie wnioski.

W prawie unijnym są przewidziane wyjątkowe narzędzia pomagające ofiarom katastrof, które można wykorzystać w obliczu obecnego kryzysu spowodowanego przez koronawirusa. Prawodawstwo UE przewiduje możliwość przyznania ulgi celnej na „korzyść ofiar katastrofy”. Może być ona stosowana wobec importu przez „organizacje państwowe lub zatwierdzone organizacje charytatywne”. Aby przyznać ulgę, wymagana jest decyzja Komisji, działającej na wniosek zainteresowanych państw członkowskich. Podobnie w prawodawstwie dotyczącym podatku VAT są przepisy o zwolnieniach z VAT przy imporcie niektórych towarów.

W opinii Emitenta wpłynie to na spadek cen maseczek dla końcowego konsumenta oraz poprawi możliwości popytu wszelkich jednostek potrzebujących takich materiałów do ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2.