Tytuł Symbol Rozwoju Biznesu 2019 dla spółki Vabun S.A.

Spółka Vabun S.A. w dniu 29 października 2019 roku, otrzymała od przewodniczącego Kapituły Programu Symbol, informację o przyznaniu Emitentowi tytułu: „Symbol Rozwoju Biznesu 2019”. Symbol to ogólnopolski program, którego celem jest promowanie oraz nagradzanie najlepszych i najlepiej rokujących w swoich branżach podmiotów gospodarczych. Wydarzenie prowadzone jest i promowane na łamach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej. Program Symbol działa w oparciu o ścisłą metodologię, której celem jest potwierdzenie najwyższej jakości, skuteczności zarządzania i polityki zrównoważonego rozwoju.

Nominacje wyłonione przez Komisję Kwalifikacyjną weryfikuje specjalna Kapituła, która zbiera się przed zakończeniem edycji programu i decyduje o przyznaniu tytułów. Skład Kapituły: Henryk Warkocz prezes zarządu TÜV Nord Polska, dr Mateusz Grzesiak, dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat prof. UE Katowice, dr Jan Rzymełka, Joanna Drzazga-Lisiecka wydawca „Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego”, Jakub Lisiecki przewodniczący Kapituły programu, Redaktor Naczelny „Monitora Biznesu” i „Monitora Rynkowego”.

Program wspomaga proces kreowania marki i zarządzania nią. Pozytywny, ogólnopolski, medialny przekaz konstruuje odpowiedni brand message i jest instrumentem, po który sięgają najbardziej rozpoznawalne instytucje, choć sam branding nie jest zarezerwowany wyłącznie dla gigantów rynku. Program Symbol pomaga zdefiniować całe spectrum skojarzeń i kontekstów wokół marki. Rozumiemy, że biznes rozgrywa się dziś również na płaszczyźnie wyobraźni, za pomocą niepoliczalnych atrybutów i języka korzyści.

W opinii Zarządu spółki Vabun S.A. otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia stanowi dowód na uznanie wysokiej jakości produktów marki Vabun, ich stale rosnącego potencjału sprzedaży oraz możliwej ekspansji na polskim i zagranicznym rynku kosmetyków i perfum.