Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad NWZA

Zarząd Mobile Factory S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych dnia 17 stycznia 2013r. na wznowionych obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2012r., które w dniu zwołania podjęło uchwałę o przerwie w obradach, o czym Spółka informowała komunikatem EBI nr 23/2012.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu
  • Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu