Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Mobile Factory S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu